Thorbjörn Nilsson besökte Theodori projektet i början av februari, 2013 för att inspektera det takbygge som New Hope finansierat. Här är fotobevis på hur det nya taket på skolan blivit.

Det är Ashok, som ledde takreparationen på skolan, som visar resultatet. Han har all anledning att vara stolt