New Hope barnfond

Nya gallergrindar till Rajiv Gandhi

ByHelena Hedlund

Nya gallergrindar till Rajiv Gandhi

Vi har fått en väldigt fin projektredovisning av Alice Barn på gallergrindar till barnhemmet Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged i Indien. På barnhemmet får barn med funktionsvariationer hjälp i vardagen, utbildning samt möjlighet att umgås med andra barn som besitter liknande hinder.

Före gallergrindarna
För ett par år sedan försågs flickornas sovsal med gallergrindar som möjliggör att de kan röra sig fritt från sovsalen ut till korridoren utanför och till toaletten i en säker miljö under nattetid. Nu har även pojkarna fått gallergrindar tack vare en privat sponsor.
Målning av gallergrindar
Arbetet sattes igång under 2023 och avslutades i januari. Det blev en längre process än väntat då tyvärr uppstod problem. Projektet var upphandlat med en lokal svetsare. Halvvägs in i projektet råkade han ut för en olycka, vilket resulterade att han inte kunde arbeta på en längre tid (han mår bra idag).

Efter en lång väntan fick de tag i en ny svetsare som kunde slutföra projektet. När gallret var på plats så målades det i blått och allt blev färdigt i januari 2024.

About the author

Helena Hedlund administrator