New Hope barnfond

Ny mark, nya trädplanteringar, förbättrade omgivningar på Kiotani skolan

ByMagnus Linder

Ny mark, nya trädplanteringar, förbättrade omgivningar på Kiotani skolan

Under 2020 lyckades New Hope trots nedstängning driva projektet att utöka markområdet kring Kiotani skolan. Tanken är att både lära barnen hur viktiga träd är för världens överlevnad, och samtidigt medverka till att skapa ett bättre mikroklimat.

Markköpet hade föregåtts av en utvärdering av nuvarande odlingar, och det var med glädje vi kunde konstatera att de grönsaker som odlades på de ursprungliga åkrarna verkligen bidrog ekonomiskt till driften av skolan. Man odlar en lokal kålvariant, sukuma, lök, tomater och bönor.

Kiotani ligger i ett savannområde, en grässlätt med enstaka träd. Vindarna kan vara mycket starka och ihållande och solen gassar oftast ned från en klar himmel. Mellan regnperioderna är det mycket torrt i omgivningarna. Skolan använder redan två odlingstunnlar, för att skydda för sol och starka vindar på de nuvarande åkrarna. Den här gången har man valt en annan strategi. Hundratals träd har planterats på den nya marken, för att skapa ett bättre mikroklimat  för växtligheten. Förhoppningen är också att jorden skall förbättras genom lövfällningen från träden.  Under regntiden tar man till vara allt vatten man kan samla ihop, och detta används för bevattning. Under torrperioderna är man lyckligt lottad genom att man har en egen brunn.

Man hann precis plantera träden i tid för  ”de korta regnen” i november. De elever som skall göra sin avslutningsexamen i mars 2021 hade redan börjat skolan efter corona nedstängningen, och de deltog med stor entusiasm i trädplanteringen.

Träd växer snabbt i det här klimatet om det sköts om och får vatten, så redan om ett år eller två kommer man kunna njuta av grönare omgivningar.  Under tiden  fortsätter man med grönsaksodlingarna mellan de nyplanterade träden.  Tack till AgRo Fund för sponsring av trädplanteringen.  Det här projektet skall bli spännande att följa!

About the author

Magnus Linder administrator