New Hope barnfond

Nu flyttar lärarna in i de nya husen på Kiotaniskolan

ByHelena Hedlund

Nu flyttar lärarna in i de nya husen på Kiotaniskolan

Biorötkammare (biodigester) till de nya husen är installerade och fungerar effektivt och regnvattenuppsamlingssystemet är på plats, vilket säkerställer hållbarhet.

Kiotaniskolan
På Nairobis landsbygd, där Kiotaniskolan ligger, är en av de största utmaningarna bristen på kvalificerade lärare. Trots att lärarutbildning och kompetensutveckling prioriteras nationellt, möter skolan fortfarande stora hinder när det gäller att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

För lärare innebär arbetet på landsbygden ofta utmaningar som är avskräckande. Bristen på bekvämligheter och infrastruktur, avstånd från familj och brist på bostäder är alla faktorer som bidrar till att personalomsättningen förblir hög. I och med att det nu finns lärarbostäder på Kiotani gör det att skolan kan locka och behålla kompetent personal.

Det är också viktigt att integrera miljövänliga lösningar när man bygger nytt. En av de mest banbrytande teknikerna som har tagit rot här i Kenya är användningen av biodigestorer. Dessa innovativa anläggningar gör det möjligt att omvandla organiskt avfall från jordbruk och hushåll till biogas och gödningsmedel.

Utöver biodigestorer måste man även fokusera på andra hållbara initiativ såsom vattenåtervinning och ekologisk odling. Dessa insatser gynnar inte bara miljön utan också gör det möjligt för en skola som Kiotani att fungera. Nu behöver husen bara lite planteringar och markplattor, eftersom marken blir väldig lerig då det regnar.

About the author

Helena Hedlund administrator