New Hope skolan i Mombasa presterar fantastiska resultat

Under hösten var det 18 förväntansfulla elever ur avgångsklassen på New Hope skolan i Mombasa som bänkade sig för att skriva det centrala examensprovet som avslutar grundskole-utbildningen i Kenya (KCPE). Efter Nyår kom resultatet och det var strålande!

By.

min read

New Hope skolan i Mombasa presterar fantastiska resultat

Under hösten var det 18 förväntansfulla elever ur avgångsklassen på New Hope skolan i Mombasa som bänkade sig för att skriva det centrala examensprovet som avslutar grundskole-utbildningen i Kenya (KCPE). Efter Nyår kom resultatet och det var strålande!

Som högst kan man få 500 poäng, men man anser att allt över 400 är mycket bra!  Tre av eleverna fick över 400 i slutprovet! Alla de andra hade också mycket bra poäng och snittet för skolan låg på 360,52.  Det var så bra att en lokal tidning, ”The Standard”, skrev en artikel om skolan.

New Hope skolan är inte bara en skola.  I anslutning till skolan finns också ett barnhem, där det bor ett 50-tal barn.  Ansvarig för skolan och barnhemmet är Japheth Eyama, som alltså har all anledning att känna sig stolt.  Med sponsorpengar från bland annat Flygpoolen har New Hope ställt i ordning skolans byggnader.  Under de sista åren har vi satsat på att höja den akademiska standarden genom att hjälpa till och betala lärarnas löner.  Numera får lärarna också lön under loven, vilket man inte fick tidigare. På så vis har lärarkåren förblivit stabil och har kunnat koncentrera sitt arbeta på att stötta eleverna i deras arbete.

De 50 eleverna från barnhemmet går på skolan. Resten av eleverna kommer från Mshomoroni, området där skolan ligger. Detta är inte någon lyxig förstad till Mombasa, utan ett område, som för bara några år sedan var helt förslummat. Nu börjar området sakta förbättras, men fortfarande är det många barn, vars föräldrar inte har råd att betala skolavgifterna eller köpa de böcker som behövs. Under 2015 var ekonomiska läget för skolan katastrofalt, då ekonomin på Kenyas kust drabbats hårt av nedgången i turism. Tack vare sponsorpengarna från New Hope har i varje fall alla barn fått gå kvar på skolan när föräldrarna förlorat jobbet.

Barnhemmets barn är föräldralösa och har oftast en bakgrund som gatubarn i Mombasa med allt vad det innebär. De sociala myndigheterna  anvisar barnen till New Hope, men någon ersättning utgår inte.  Japheth Eyama förväntas helt enkelt driva in de pengar han behöver för driften av skola och barnhem på egen hand.  Några lokala kyrkor och företag ger ett visst stöd. Han får också stöd från en dansk organisation ”100% for the Children”. Det är sällan det vankas kött eller fisk till barnen, men de har tak över huvudet och de får en skolgång.

Det framtida målet är att New Hope School skall kunna generera ett litet överskott, som skall gå till driften av barnhemmet. Med bra skolresultat kommer skolan säkert få en större tillströmning av elever, vars föräldrar har möjlighet att betala skolavgifter. Men vi har ännu några tuffa år framför oss och New Hopes Sponsorpengar för lärare kommer att behövas under de kommande åren!
KenyaKenyaKenyaKenyaKenya