New Hope barnfond

Mikaoni skolan börjar ett nytt skolår

ByHelena Hedlund

Mikaoni skolan börjar ett nytt skolår

Det nya läsåret innebär stora förändringar. Nu finns två lärare på plats. Dels är det Susan Nguma, som tidigare fick ta hand om alla elever på denna lilla förskola. Från hösten 2014 har New Hope betalat hennes lön mot att skolavgifterna sänktes. Nu ligger kostnaden på Kes 50 per barn och månad, vilket motsvarar ungefär Sek 5. Allt fler barn strömmade till, då föräldrarna plötsligt fick råd med utgiften! Man blev stolt över att kunna skicka sitt barn till skolan! Vi stod inför det faktum att vi behövde ytterligare en lärare!

Beatrice Kitsao anställdes från och med januari, 2015, men som motprestation att New Hope skulle betala hennes lön kom de styrande för skolan och vi överens om att de pengar som skolan nu får in på skolavgifter skulle användas till mat åt barnen.

Vi kan nu rapportera att utspisningen av mat blivit en framgång! Det som serveras är en majsvälling, som kallas sima. Kvinnorna i byn har gjort ett schema, och sköter tillagningen och utspisningen. I början var det enda problemet att kokkärlet eller ”sufurian” inte var tillräckligt stor, men nu har en stor ”sufuria” inköpts! De två lärarna har 47 barn att ta hand om för närvarande, men skolrådet rapporterar att de tror att det blir flera när ryktet om barnbespisningen sprider sig!

Vi tycker det är fantastiskt att hela byn engagerat sig. Man har blivit medveten om hur viktigt det är att barn faktiskt får mat regelbundet. Dessutom har man börjat titta på ett annat problem som är mycket vanligt om man går barfota i Afrika. Det är jiggers eller sandflugans parasit, som kryper in under huden på framför allt fötterna på både barn och vuxna. Resultatet blir att fötterna blir infekterade och det kan bildas stora sår, som gör det svårt att gå och springa. Idealiskt vore att barnen använde skor och att man försöker utrota parasiten i hela byn, men det är för stort projekt för oss. Nu har man ordnat så alla barn får regelbundna medicinska fotbad. Och allt med pengarna man får in på skolavgifter!

Så visst kan ett litet bidrag göra stor skillnad! En av lärarna sponsras av företaget Resebemanning, www.resebemanning.se men till den andra läraren söker vi fortfarande en sponsor! Är du intresserad, så kontakta elisabet.lanz@newhope.se

20150116-0008
20150116-0022

About the author

Helena Hedlund administrator