Mikaoni Nursery School i Kenya

Härligt att se att vår hjälp till Mikaoni Skolan fört skolan framåt under 2015. Skolgården är städad och barnen njuter av att kunna gunga och leka i rutschkanan.

By.

min read

Skolbarn i Kenya

Skolbarn i Kenya

En solig dag i november besökte jag förskolan i Mikaoni. Vilket liv och rörelse! Mitt besök sammanföll med den dag då alla barnen skulle göra individuella prov, för att se om de kunde flyttas upp till nästa klass eller inte. Så medan lärarna Grace och Elizabeth höll på att testa några av barnen, så höll klasskompisarna på att leka och stoja på skolgården. Skolbyggnaden såg prydlig ut och det fanns inget skräp på skolgården. Skolan har utvecklats!

Mat bespisningen har blivit en framgång, och föräldrarna står i kö att få in sina barn på skolan. Kvinnorna från byn håller i matlagningen och disken. Just nu finns det 70 barn på skolan! Allt ifrån ”babyclass” till högre förskolan – gissar att man kan sammanlikna den med vår 6-årsverksamhet. I år var det 9 elever som testades för att se om de kunde gå vidare till första klass i den ”riktiga skolan”. Lärarna verkade säkra på att de skulle bli accepterade på grundskolan, ca 1 timmas promenad från Mikaoni skolan. Två dagliga promenader eller språngmarscher på en timma var ger bra fysik! Det är därför Kenya har så många bra löpare!

På Mikaoni betalar föräldrarna Kes 50 per barn i månaden och då är skolmaten inkluderad, även om man bara är på skolan halva dagen. Även en fattig familj kan ha råd att betala detta. När man börjar på riktiga skolan kostar det Kes 200 i månaden plus att man måste betala Kes 50 för skolmat. Det motsvarar Sek 25 i månaden, och det är mycket pengar för en fattig bonde eller daglönare. Därtill kommer kostnad för uniform (Ca. Sek 50) och skolböcker och skor. Då kan avgifterna vara betungande.

Britt Marie Seex, som är vår kontakt på skolan ordnade under året att man fick gungor och en rutschbana. Gissa om den användes!

Det behövs fortfarande pengar till pennor, papper, planscher och annat läromaterial. Vi diskuterade också hälsofrämjande åtgärder med Godfrey. Kampen mot ”Jiggers”, dvs en liten larv som kryper in under tånaglar och kan orsaka kraftiga infektioner fortsätter. Ett annat gissel är mask hos små barn. Olika mask i magen är vanligt i Afrika och detta sänker motståndskraften hos barn. De blir svaga och håglösa. Årskostnaden för avmaskning är ungefär Sek 75 per barn. Om projektet skall lyckas bör alla barn vara involverade, men att sätta igång detta fordrar först och främst ett godkännande från föräldrarna. Vi får se hur diskussionen slutar.

Inför 2016 har vi sponsorer av lärarlönerna på Mikaoni skolan från Go Slow Travel och Resebemanning. Men alla kan bidraga med pengar till skolmaterial eller avmaskningsmedicin!

IMG_2097IMG_2062IMG_2036IMG_2118