New Hope barnfond

Matsalsbygget har börjat på Kiotani skolan i Lukenya Hills

ByMagnus Linder

Matsalsbygget har börjat på Kiotani skolan i Lukenya Hills

Efter mycket diskussioner om utformning och många olika offerter har vi nu satt spaden i jorden och påbörjat bygget av denna mycket efterlängtade byggnad! Någon gång under första kvartalet 2018 kommer bygget att stå klart – allt beror på hur snabbt vi kan få fram den fortsatta finansieringen.

I går började man schakta bort jord för att kunna gjuta bottenplattan.  Matsalen är dimensionerad efter den framtida skolans elevantal, så i början kommer den att vara gigantisk. Här skall man kunna sitta och äta vid stolar och bord, nog så viktigt för någon som troligen aldrig fått äta tillsammans med familj eller kamrater. Sedan skall det finnas plats för att umgås efter skolan, antingen det är för läxläsning eller för att spela spel eller lägga pussel.  När man får besök skall detta vara rummet där man kan framföra sina sånger och danser – för alla barnen älskar att dansa och sjunga!

För närvarande lagas all mat över öppen eld i ett plåtskjul, utan rinnande vatten och tvättmöjligheter.  I det nya köket kommer det att finnas vatten indraget och man kommer att kunna tvätta grytor, tallrikar och muggar i varmt vatten från en solcellsanläggning.  Matlagningen kommer att ske på gas från en biogasanläggning, vilket kommer att spara mycket träkol och i förlängningen många nedhuggna träd. Målet är att vårt bygge skall byggas på ett hållbart sätt och i klang med naturen i området.

Bredvid köket kommer det att finnas en ”tvättstuga” för att man skall kunna tvätta barnens kläder och sängkläder på ett enklare sätt än nu.  Många av barnen har problem med sängvätning, och det är ett stort och tungt arbete att tvätta sängkläderna.  Tvätten kommer fortsatt att ske för hand, men det kommer att finnas varmvatten och speciella hoar, vilket underlättar för kvinnorna som tvättar.

Regnvatten från taken kommer att tas till vara och allt avloppsvatten kommer att filtreras och återanvändas för att vattna växterna runt huset.

Hjälp oss att få till det här bygget genom att köpa stenblock i vår webb butik

Kiotani Lukenya Hills frukt

About the author

Magnus Linder administrator