,

Lonwabo Special Need Day Care Centre

Sakta lättar corona restriktionerna runt om i världen, och planerade aktiviteter kan påbörjas. Ett sådant projekt är Lonwabo Special Nered Day Care Centre  i en av Kapstadens slumområden. Redan under andra kvartalet 2020 skulle organisationen Starting Chance påbörjat bygget, men så blev det totalt stillestånd. Starting Chance fick inrikta sig på att se till att…

By.

min read

Starting Chance klassrum

28238201_1934913083417217_2171252612376116898_o

Sakta lättar corona restriktionerna runt om i världen, och planerade aktiviteter kan påbörjas. Ett sådant projekt är Lonwabo Special Nered Day Care Centre  i en av Kapstadens slumområden.

Redan under andra kvartalet 2020 skulle organisationen Starting Chance påbörjat bygget, men så blev det totalt stillestånd. Starting Chance fick inrikta sig på att se till att familjer och barn inte svalt, när föräldrarna skulle stanna hemma och alltså inte hade möjligheter att tjäna tillräckligt för sitt  uppehälle.
Under hösten blev det färre restriktioner, och sakta, sakta kunde man övergå till mer normal verksamhet. Föräldrarna fick återigen arbeta och behövde alltså hjälp att ta hand om barnen. 
Då blev i stället utmaningen att anpassa alla dagis verksamheter till “corona säker drift”.  Detta betydde färre barn per lärare och mera aktiviteter utomhus, plus att alla dagis var tvungna att säkra att de hade utökade tvätt faciliteter etc. Sveriges inställning till att mindre barn inte smittar finns inte här, utan alla dagis och skolor har mycket strikta smittskyddsregler att följa.

All planering och alla tillstånd för det nya dag centret har följaktligen blivit försenade, men i dagarna fick man klart ljus från myndigheterna att sätta igång. Marken har fått ett staket och just nu håller man på att ansluta till det kommunala vatten-och avloppssystemet. Och man har satt upp en stor skylt som talar om vad som kommer att ske.  Roligt att se att New Hope finns med bland alla sponsorer!

2021 kommer att bli ett intensivt år. Än vågar man inte lova när centret skall stå klart, men förhoppningen är att första fasen med 3 klassrum och undersökningsrum skall vara inflyttningsklara vid halvårsskiftet 2021.  Samtidigt samlar man pengar till resten av projektet. Om myndigheterna är positiva, om pengarna kommer in och om pandemin stoppas kommer hela projektet stå klart 2023.