New Hope barnfond

Läraren är viktig för ett barns utveckling

ByHelena Hedlund

Läraren är viktig för ett barns utveckling

Nu har det varit examensperiod på New Hopes skolor i Kenya, och än en gång kan vi konstatera hur viktig läraren är för att en elev skall lyckas i skolan.


På New Hope skolan i Mombasa har vi medvetet satsat på att stärka lärarens roll sedan mer än ett decennium, och det har givit resultat. Med små medel har vi lyckats bygga upp en lärarkår på skolan, som har uträttat underverk. Med stöd från New Hope började man att betala ut lön under årets samtliga månader.  Tidigare hade lärarna bara fått betalt under den tid de arbetade. Resultaten för de centrala proven som genomförs varje år följs upp ytterst noggrant och utgör sedan basen för ett belöningssystem för lärarna. Lärarna får numera lunch på skolan varje dag, vilket också uppskattas, och vi har fått rektor att anamma tanken att en bra lärare skall ha en bra löneutveckling. Det gör att lärarna stannar kvar på skolan år efter år.

Sedan är det mycket kvar att göra. I likhet med majoriteten av Kenyas befolkning saknar lärarna sjukförsäkringar och pensionsförsäkringar. Detta skulle vara en allt för kostsam reform att genomföra. Målet för skolan är att den skall bära sina kostnader och vara självgående. Eftersom skolan ligger i ett område med en fattig befolkning kan man inte ta ut kostnaderna i form at ökade skolavgifter.  Föräldrarna har helt enkelt inte råd att betala höga skolavgifter.

I de centrala proven ser man tidigt i en elevs utvecklingsfas vilka ämnen, som man behöver satsa mera på. Från början var New Hope skolan hopplöst efter när det kom till matematik, men nu är matte det ämne där samtliga elever får bäst resultat. I år glänste återigen New Hope skolan återigen bland jämförbara lokala skolor när avgångsklassens resultat publicerades. Av 48 elever hade 25 stycken mer än 350 poäng, vilket anses vara ett mycket bra skolresultat, och som ger eleven chans att få plats på ett bra gymnasium.

På Kiotaniskolan utanför Nairobi har vi precis påbörjat resan med att skapa en skola med hög akademisk nivå. Här kommer resan att ta längre tid. Eleverna kommer från Nairobis värsta slumområden, och många av eleverna har aldrig gått i skola innan de hamnar på Kiotani internatet. Från början var ambitionsnivån att barnen i varje fall skulle få lära sig läsa och skriva. Under tiden ser vi att en del av barnen suger åt sig kunskap som svampar, och gör mycket bra ifrån sig på de centrala proven, så nu höjer vi ambitionsnivån. Under 2022 har New Hope fått medel att satsa på lärarna på Kiotani, vilket vi hoppas skall stärka dem i deras undervisning. Under 2023 planerar skolan att bygga några enkla lärarbostäder, för att göra lärarnas liv bättre. Kiotani skolan ligger mitt ute på savannen, och det tar 1-2 timmar på moped att komma till skolan.

Dessutom har New Hope under 2 år delat ut stipendier till de elever som klarar mer än 350 poäng i sin slutexamen. Dessa elever får sina gymnasiestudier bekostade av New Hope.  Vi hoppas att detta skall sporra de efterföljande klasserna, så alla ser att det lönar sig att plugga. Och på det sättet kunna skaffa sig en utbildning.

 

About the author

Helena Hedlund administrator