,

Kiotani Day and Boarding School utvecklas

Projektet rullar på, men nu behöver vi mera pengar för att bygga vidare på Kiotani Day and Boarding School i Lukenya Hills utanför Nairobi! Sponsors for Kenya administrerar projektet. Eftersom alla abetar på frivillig basis både med att samla in pengar och att utföra jobben, så går det sakta framåt. Man håller på att bygga…

By.

min read

Jemies family

Projektet rullar på, men nu behöver vi mera pengar för att bygga vidare på Kiotani Day and Boarding School i Lukenya Hills utanför Nairobi!

Sponsors for Kenya administrerar projektet. Eftersom alla abetar på frivillig basis både med att samla in pengar och att utföra jobben, så går det sakta framåt. Man håller på att bygga muren som skall löpa runt det land man köpt med hjälp av tegelmaskinen.  Samtidigt odlar man grönsaker på så mycket land som möjligt.  Avsättning finns på närliggande marknader.

Man tanken är ju att försöka få sovsalar, duschar, toaletter, skolbyggnad och kök på plats så snabbt som möjligt.  New Hope har fått ett förslag på hur allt skall vara utplacerat på tomten, MEN det behövs finansiering!  Att bygga en sovsal eller en skolbyggnad borde vara ett passande projekt för något företag, som vill göra en insats. Bygg kostnaderna är ju inte som i Sverige, så de här projekten kommer att ligga inom budgetramarna för ett CSR projekt. Kontakta oss gärna med tips!

Vi hoppas att verksamheten i Kiotani skall kunna utvidgas så snart som möjligt!  Så fort sovsalar och skola finns på plats kan barn börja flytta från slummen i Nairobi till en mycket bättre boendemiljö. De 40 barn som kan lämna slummen med öppna kloaker och undermålig lerhyddor kommer att få en hälsosammare uppväxt och en fantastisk chans till en framtid! Det är väl värt att satsa på!

Läs mer om projektet här!