New Hope barnfond

Så här bygger man en mur på Kiotani Day and Boarding school

ByHelena Hedlund

Så här bygger man en mur på Kiotani Day and Boarding school

För att avgränsa markområdet där den nya skolan och byn skall ligga, och för att skydda nuvarande odlingar och hus, har man beslutat att anlägga en mur runt den mark man nu äger.  Eftersom tegelstenar är dyrt i Kenya och eftersom arbetskraft är billigt så införskaffades en maskin för att tillverka tegel.

Med en lämplig blandning av lera, sand och cement formas tegelstenarna, som sedan får torka i solen. Mycket arbete, men samtidigt ger detta arbetstillfällen.

Först skall muren vara på plats och därefter kommer skolbyggnaden och familjehusen att byggas.  Nästa rapport kommer efter sommaren!

Läs mer om detta projekt!

Maskin för att göra tegelstenar Cam

Tegelstenar på tork

Tegelstenar på tork

About the author

Helena Hedlund administrator