New Hope barnfond

Katastrofhjälp till Kenya

ByHelena Hedlund

Katastrofhjälp till Kenya

Vi behöver din hjälp!
Den senaste tidens kraftiga nederbörd och översvämningar i Kenya har gjort många familjer hemlösa, utan mat, tak över huvudet eller någon form av stöd. De flesta barnen som går på Kiotaniskolan kommer från Mlolongo-slummen. De är nu hemma i “byn” som översvämmas av vatten på grund av dåliga dräneringssystem, regn blandas med avloppsvatten, vägar är oframkomliga, vilket leder till sjukdomar framöver. Tumaini-skolan (skolan för de små barnen) har förvandlats till ett räddningscenter för samhället, som ger tillflykt och hjälp till behövande.

Swisha ditt bidrag till 1239011883 märk med KENYA.

Vi har fått ett rop på hjälp från vår hjälporganisation i Kenya Postive Life Kenya – organisationen PLK sköter om Kiotaniskolan utanför Nairobi samt hjälper till i Mlolongo-slummen.

I slutet av mars 2024 började det regna i Kenya, vad som började som ett hoppfullt tecken eskalerade till en kris av aldrig tidigare skådad omfattning. Sedan dess har regnet fortsatt och meteorologer uppger att regnet kommer att bestå även under hela maj.
Mlolongo 2024
Översvämningarna har lämnat ett spår av förstörelse och mer än 200 000 människor är på flykt och söker skydd i läger, de är många som är strandsatta utan någonstans att ta vägen. Vägar är skadade och har förlamat transportnäten över hela landet. Riks- och länsstyrelserna har varit långsamma med att reagera på översvämningskatastrofen och lämnat redan utsatta samhällen strandsatta och hjälplösa.

I Mlolongo, hem för Positive Life Kenya [PLK] är påverkan allvarlig, översvämningar har fördrivit familjer och gjort det omöjligt för barn att gå i skolan. Egendomar och grundläggande infrastruktur gör vägarna oframkomliga, dåliga dräneringssystem har spillt avloppsvatten i slumbostäderna, vilket förvärrar riskerna för vattenburna sjukdomar som malaria, kolera, tyfus och dysenteri. Tillgänglighet för grundläggande tjänster såsom hälsa och utbildning eller försörjningsmöjligheter på Positive Life Kenya störs väldigt mycket.

Tragiskt nog har mer än 181 människor mist livet i Kenya, varav fem är från Mlolongo, och hundratals fler har fördrivits från sina hem, vilket hotar deras försörjningskälla. Nu är utmaningarna för dessa människor i Mlolongo stora som t.ex. otillräcklig mat, dålig dränering och sanitet, undermåliga bostäder och kläder och sjukdom.
Översvämningar i Kenya
Vidare har PLK:s team och personal inte varit förskonade från de förödande översvämningarna. Många har sett deras bostäder under vatten, vilket försvårar deras förmåga att pendla till jobbet och negativt påverkar arbetet. Med vetskapen om ytterligare regn framöver, är anställda tvungna att avstå tidigt från sina plikter, de är rädda för att bli strandsatta eller bortsvepta av forsande vatten.

Mest oroande är situationen för de barn som stöds av PLK. Familjer som redan är tyngda av fattigdomen står nu inför ytterligare svårigheter med förlorade ägodelar och skadade skolsaker, samtidigt som läroanstalterna förbereder sig för att öppna igen för andra terminen.

Trots vårt orubbliga engagemang för att hjälpa dessa marginaliserade familjer, sinar våra resurser. Varje dag bjuder på nya och skrämmande utmaningar, vilket understryker det brådskande behov av extern hjälp. Vi är fast beslutna att hjälpa till hos dessa samhällen, men vi kan inte göra det ensamma och isolerade.
Swish till Kenya
Vi vädjar därför ödmjukt om generöst stöd och medkänsla från alla möjliga håll. Tillsammans kan vi lindra lidandet och
återupprätta hoppet för dem som drabbats av denna förödande kris.

Swisha ditt bidrag till 1239011883 märk med KENYA

About the author

Helena Hedlund administrator