fbpx

Valberedning

Är du intresserad av att bidra och hjälpa till? Kontakta valberedningen!

Stiftelsen New Hope styrelse består av minst sex och högst fjorton  ledamöter och mandattiden är två år. New Hope bygger på frivilligverksamhet, och inga arvoden utgår för styrelsearbetet.

En liten förening som New Hope behöver många olika kompetenser för att driva verksamheten framåt. Först och främst behöver vi styrelsemedlemmar med ett genuint intresse för internationell hjälparbete och utveckling. Dessutom söker vi erfarenheter inom ekonomi, administration, försäljning, PR, marknadsföring och sociala medier.  Ett stort personligt kontaktnät underlättar också styrelsearbetet.

New Hopes valberedning tar gärna emot förslag på styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Kontakta: Christer Ferngren, Jannica Grönqvist eller Jonas Axelsson.