Vi är unika med våra låga insamlingskostnader!

För att få möjlighet att använda sig av ett s.k. 90-konto måste man uppfylla en rad regler, uppställda av Svensk Insamlingskontroll. Ett av förordningarna är att maximalt 25% av insamlade medel får går till central administration. Vi arbetar stenhårt på att så mycket av insamlade medel som möjligt skall komma barnen till godo. De kostnader vi har är för hemsida, bank och porto i stort sett. New Hope har en central kostnad som för närvarande uppgår till endast 5% av allt som vi samlar in.

Hämta Bokslut 2015

Är du intresserad av att bidra och hjälpa till?

Stiftelsen New Hope´s styrelse består av minst sex och högst fjorton  ledamöter och mandattiden är två år. New Hope bygger på frivilligverksamhet, och inga arvoden utgår för styrelsearbetet.
En liten förening som New Hope behöver många olika kompetenser för att driva verksamheten framåt. Först och främst behöver vi styrelsemedlemmar med ett genuint intresse för internationell hjälparbete och utveckling. Dessutom söker vi erfarenheter inom ekonomi, administration, försäljning, PR, marknadsföring och sociala medier.  Ett stort personligt kontaktnät underlättar också styrelsearbetet.

New Hopes valberedning tar gärna emot förslag på styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Kontakta: Hillevi Ting eller Marie Roos.