Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att samla in medel från anställda, företag och organisationer inom framför allt reseindustrin till förmån för hjälp behövande barn i världen.

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse som står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Insamling sker genom månadsgivare och bidrag från företag och organisationer inom framförallt reseindustrin, samt försäljning av adventskalendrar. Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond är medlemmar av Svensk lnsamlingskontroll och innehar sk 90-konto (PG 90 11 88 – 3 och BG 901-1883).
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Insamlade medel uppgick för 2015 till Sek 1.683.938. New Hopes största enskilda inkomstkälla är försäljningen av den årliga adventskalendern, där varje kalender ger mer än 24 vinstchanser. 2015 års kalender blev en sedvanlig framgång. Alla priser som lottas ut har skänkts av generösa företag inom reseindustrin.

I mars 2015 deltog New Hope i den årliga TUR mässan i Göteborg. Syftet för närvaron var att öka kunskapen om vår organisation i Västra Sverige och samtidigt skapa nya kontakter. Temat för vår närvaro var att samla in pengar till vår brunnsborrning i Kiotani Skolan, Kenya. Ett lotteri anordnades och vi sålde också våra speciella New Hope armband och Kazuri halsband i montern.
I oktober deltog New Hope i TUR mässan i Stockholm för att sprida information och för att samla in pengar.
Presentationer för intresserade företag och föreningar har gjorts på företagens och föreningars initiativ. Välgörenhetsluncher har anordnats för att vidga kretsen av intresserade sponsorer. Genom aktivt arbete på Facebook har antalet följare nått över 1000.

Hämta bokslutet för 2016 här!