New Hope barnfond

Ingen skola klarar sig utan duktiga lärare

ByHelena Hedlund

Ingen skola klarar sig utan duktiga lärare

New Hope verkar i områden med stor misär och fattigdom. Genom att ge barnen chansen till utbildning så tror vi att de har möjlighet att skapa sig en lite bättre framtid än de annars skulle fått.

Läraren in nyckelperson!  Alla minns sin första ”fröken”!  Läraren betyder otroligt mycket för ett barns motivation och lust att lära. Så duktiga lärare måste uppmuntras!  Därför betalar New Hope löner till flera lärare på flera skolor i Indien och Kenya. 

Theodoriskolan i nordöstra Indien är både internat och skola för dagelever. I Indien får privatskolorna ett visst stöd från staten för vissa lärarlöner, men stödet räcker inte fullt ut. Sedan flera år stöttar vi lönerna för ett par lärare. Jotsna Khatun är lärare i klass 9-10, dvs de sista två obligatoriska klasserna. Jotsna undervisar i naturvetenskapliga ämnen, och sedan är hon stödperson till flickorna som bor på internatet.

I både Indien och Kenya är skolgången obligatorisk i 9-10 år. Båda länderna har statliga skolor, men platserna räcker inte till, trots att skolklasserna ibland kan vara uppgår till 80-90 elever. Även i statliga skolor måste föräldrarna betala för uniform, skolböcker och extra läxläsning etc, så ingen undervisning är helt gratis.

De skolor New Hope sponsrar är privatskolor, som ligger på ställen där de statliga skolorna inte etablerat sig. New Hope försöker ställa krav på de skolor vi arbetar med, som att klasserna skall vara max 30 elever och att lärarna skall få lön hela året, och att man skall sträva efter hög kvalitet på undervisningen.  New Hope skolan i Mombasa har rektorn efter nästan 10 år blivit övertygad om att mindre klasser fungerar bäst!  Eleverna på New Hope skolan i Mombasa har de sista åren presterat topp resultat på de centrala proven.  Tom Nathan är den en av de mest drivande och omtyckta lärarna. Tom har varit i nästan 10 år på skolan, och han lägger all sin energi på att få barnen att lära sig matte.  Från femte klass har man ämneslärare, så under 4 år försöker han banka in hur viktigt matte kunskaper är hos barnen, och han lyckas!  New Hope skolan har hela tiden toppresultat i standardproven.  Nathan älskar sitt ämne passionerat!

Internatskolan Kiotani utanför Nairobi arbetar Bancy Gitari, som undervisar eller tar hand om de mindre barnen på 4-7 år.  Dessa barn kommer ofta från miserabla hemförhållanden i Nairobis slumområden, så för Bancy är det viktigt att skapa en lugn och trygg atmosfär, samtidigt som hon måste bygga upp barnens självkänsla. Omställningen att hamna i ett kollektiv med 200 barn kan vara jobbig för en liten 4-åring. Då behövs det en lärare, som kan erbjuda en skyddande och tröstande famn och det kan Bancy.

De här tre lärarna är bara exempel på vilka fantastiska lärarkrafter New Hope har på sina skolor. Det finns massor av lärare som behöver stöd, för att i sin tur kunna stötta barnen.  Här kan du sponsra en lärare i en vecka eller mer genom vår webb butik!  Hjälp oss att hjälpa!

About the author

Helena Hedlund administrator