,

Skolbarn testas av vårt center i Nyeri

Varje år besöker Joseph från vår hörselklinik i Nyeri ungefär 40 skolor i området och testar barnens hörsel. Totalt är det ca 6000 elever som blir testade och av dessa behöver ca 300 extra åtgärder i form av ytterligare undersökningar på vårt center. Men glädjande nog blir det färre skolbarn som fångas upp, allt eftersom…

By.

min read

skolklass

Varje år besöker Joseph från vår hörselklinik i Nyeri ungefär 40 skolor i området och testar barnens hörsel. Totalt är det ca 6000 elever som blir testade och av dessa behöver ca 300 extra åtgärder i form av ytterligare undersökningar på vårt center. Men glädjande nog blir det färre skolbarn som fångas upp, allt eftersom Joseph snart besökt alla skolor i distriktet. I framtiden skall vi börja testa spädbarnen, så vi kan sätta in åtgärder så tidigt som möjligt.

Under 2013 har New Hope budgeterat för inköp av en hjärnstamsaudiometer till kliniken i Nyeri.