Styrelsen i NEW HOPE
Styrelsen - Elisabet Lanz
Elisabet Lanz
0768 65 52 50
Babro Nilsson
Barbro Nilsson
073 251 13 45
Magdalena Öhrn
0709 513 075
Hillevi Ting
08 458 06 03
Är du intresserad av att bidra och hjälpa till?

Stiftelsen New Hope´s styrelse består av minst sex och högst fjorton  ledamöter och mandattiden är två år. New Hope bygger på frivilligverksamhet, och inga arvoden utgår för styrelsearbetet.
En liten förening som New Hope behöver många olika kompetenser för att driva verksamheten framåt. Först och främst behöver vi styrelsemedlemmar med ett genuint intresse för internationell hjälparbete och utveckling. Dessutom söker vi erfarenheter inom ekonomi, administration, försäljning, PR, marknadsföring och sociala medier.  Ett stort personligt kontaktnät underlättar också styrelsearbetet.

New Hopes valberedning tar gärna emot förslag på styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Kontakta: Hillevi Ting eller Monika Lenander.