Bli ambassadör för New Hope!

Att arbeta med en frivilligorganisation är både spännande och lärorikt. Allt arbete inom New Hope görs ideellt då vi vill att de pengar vi samlar in når fram till barnen. Vi är glada över att ha ”ett gäng” som kontinuerligt hjälper New Hope på frivillig basis, vi kallar dem AMBASSADÖRER.

Här nedan ser några av våra ambassadörer.
Vill du bli en New Hope ambassadör, kontakta Elisabet Lanz.

Monika Lenander
Monika Lenander
Thomas Metz
Thomas Metz
Epost
Göran Linder
Göran Linder
Epost
Suzanne Seger
Suzanne Seger
Kerstin Karlsson
Kerstin Karlsson
Epost
Henrik Johansson
Henrik Johansson
Epost
Eva Hermelin
Eva Hermelin
Epost
Marie Östlund
Marie Östlund
Epost
Ulla Lewin
Ulla Lewin
Epost
Mikael Livfors

Mikael Livfors
Epost

Mats Ekholm
Mats Ekholm
Patricia Oconnell
Patricia O’Connell
Nina Dahlqvist Ultvedt
Nina Dahlqvist Ultvedt
Epost
Gunilla Brunemalm
Gunilla Brunemalm
Epost
Charlotte Stuart
Charlotte Stuart
Epost
emptypic
Karin Schön
Epost
emptypic
Margareta Eriksson Almcrantz
Epost
Pär Gamlin
Pär Gamlin
Epost