New Hope barnfond

Har du märkt att matpriserna stigit?

ByElisabet Lanz

Har du märkt att matpriserna stigit?

Kaffet har tydligen gått upp med 70%, äpplena kostar ofta 40 kr per kg, osten har blivit dyrare.  Vi har alla blivit drabbade, och de flesta av oss har börjat dra ned på viss konsumtion. Men vad händer om du redan tidigare levde på marginalen, och inte kan klara dig på mindre mat?

2021 beräknade FN att 193 miljoner människor i världen svalt. Svälten var störst i Afrika eller i  krigshärjade områden som Afganistan, Syrien eller Jemen.  Sedan kriget började i Ukraina har situationen blivit värre! Vete, majs och matolja var stora exportprodukter från både Ukraina och Ryssland. Vete, majs och matolja är något ett fattigt afrikanskt hushåll behöver för matlagningen varje dag, och flera länder var helt beroende av denna import.

Varför odlar man då inte dessa grödor lokalt? Både Kenya och Etiopien har ju fantastiska jordbruksmarker. Tyvärr har klimatförändringar och torka slagit hårt mot många länder söder om Sahara och på Afrikas Horn.  I Kenya har produktionen av spannmål gått ner med 70% pga av torka  och brist på regn. Man beräknar att 1,4 milj.  kor har dött i svält. I de områden där boskapen dött var boskapen otrolig viktigt. Nomadstammarna vårdade sin boskap, och den representerade hela familjens besparingar. Nu är man utblottad!

Tidigare var svältområdena långt bort från de stora städerna, men nu svälter människor över allt. I New Hopes projekt i Etiopien och Kenya ser vi följderna av svälten. I slummen kring Addis, Nairobi och Mombasa kämpar innevånarna med att få ihop till sitt dagliga bröd. Vi hör ofta historier om att föräldrar avstår att äta för att barnen skall få mat. Man krymper portionerna, så maten skall räcka längre.   Många barn får sluta skolan, för föräldrarna har inte råd med skolavgifterna. I takt med att matpriserna rusar i höjden har de skolor New Hope stöttar svårt att få pengarna att räcka till en bra kost för barnen. Fattigdomen och misären breder ut sig, och med den kommer social utsatthet, droger och kriminalitet.

Vi är lyckligt lottade.  Vi kan välja bort vissa matvaror som rusar i pris.  I stora delar av Afrika är man tvingad att välja bort mat helt och hållet.   Så hjälp oss att hjälpa genom att köpa några matpaket i vår gåvoshop.

About the author

Elisabet Lanz administrator