New Hope barnfond

Förebyggande tandhälsovård i Ghimeş, Rumänien

ByHelena Hedlund

Förebyggande tandhälsovård i Ghimeş, Rumänien

New Hope har sedan 2012 stöttat projektet som drivs av föreningen ”By till By”. För alla våra projekt är det oerhört viktigt med uppföljning och en bekräftelse på att våra bidrag når fram och ger nytta, något som den här rapporten bekräftar.

Projektgruppen, bestående av tandhygienist Anna-Karin Land, tandläkare Zoltan Karpaty och projektkoordinatorerna Gunilla Esbjörn och Barbro Tegmark, har gjort ett veckolångt besök i Ghimeș, 11 – 19 oktober 2014 för uppföljning av projektet i förebyggande tandhälsovård. Maria Borka är kontaktperson i byn och även vår tolk. Projektet startade 2011 med förankring i skolorna och berörda myndigheter. Sedan 2012 har barnen i de åtta skolorna erhållit tandborstar och tandkräm var tredje månad och borstat tänderna varje skoldag under en lärares övervakning. Vi har varje år undersökt alla barnen i klass 1 och klass 6 för att kunna följa utvecklingen av barnens tandstatus.

Vid årets besök ville vi, utöver information till eleverna i klass 0 och 1, försöka lägga fokus på föräldrarna till de yngsta eleverna. I varje skola inbjöd vi till föräldrainformation i samband med att de lämnade eller hämtade sina barn. Vi fick träffa sammanlagt ca 120 föräldrar där vi inte bara berättade om projektet utan också om föräldrarnas viktiga roll för såväl tandborstning i hemmet som kostens betydelse med tonvikt på sockrets negativa effekt på tänderna. Några föräldrar uttryckte att de fick ny kunskap.

Vid besöken i skolorna hade vi även en kort träff med rektor och lärarna, vilka visade att de tog projektet på allvar. Några önskade mer kunskap om tandhälsa. Vidare framfördes att tandvärk nu inte var lika vanligt förekommande. De praktiska förhållandena kring tandborstningen hade man löst på olika sätt.

Detta år undersökte vi 64 barn i åk 1 och 59 i åk 6, totalt 123 barn. Av dessa var endast 1 barn i åk 1 och 3 i åk 6 kariesfria. Barnen i åk 1 hade i genomsnitt 7 kariesdrabbade tänder. Barnen i åk 6 hade genomsnittligt 4 tänder med karies. Det är för tidigt att dra några slutsatser. Men vid första årets undersökning hade barnen 5 karierade tänder i genomsnitt både i åk1 och i åk 6. Vi kunde i år se många fler lagningar. Tack vare den nyöppnade tandkliniken i byn har barnen fått möjlighet till tandvård på hemorten.

Nästa besök för projektet i Ghimes beräknas bli vid höstterminens start 2015.

Stöd projektet via vår webshop

Tandvård i Ghimes

Tandvård i Ghimes

About the author

Helena Hedlund administrator