New Hope barnfond

Alla flickor måste få chansen till skolgång

ByHelena Hedlund

Alla flickor måste få chansen till skolgång

För ungefär ett år sedan hörde Japheth, rektorn för New Hope skolan i Mombasa, om en föräldralös liten flicka som arbetade som ”husslav”. Japheth undersökte saken och efter många diskussioner med familjen, där flickan Esther, arbetade fick han tillstånd att ta hand om henne.

Esther var 11 år, men hade aldrig fått gå i skola och kunde inte läsa. Hon togs om hand på barnhemmet, som finns på New Hope skolan och fick börja i Kindergarten på skolan. Med lite extra ”coaching” tog hon slutexamen för Kindergarten före jul och nu har hon fått börja i standard 1, d.v.s första klassen i grundskolan!

Gissa om alla var glada när Esther, som nu hunnit fylla 12 år, klarade sin examen!  Ytterligare en flicka har fått lära sig läsa och skriva!

Det är ett steg mot att själv kunna forma sin framtid, vilket man aldrig kan göra som analfabet!

Huvudsponsor för New Hope projektet i Mombasa är UVET Nordic, som tillsammans med New Hope byggt upp skolan. Nu arbetar vi på att höja den akademiska standarden på undervisningen, så fler skall klara sin grundskola med bra betyg.
 

About the author

Helena Hedlund administrator