,

Flera länder öppnar upp skolor efter pandemin

Det är tuffa tider för alla New Hopes projekt runt om i världen, men i Afrika har man börjat att öppna skolorna efter Corona pandemin.  De flesta barnen har inte varit i skolan sedan i mars månad, och alltså förlorat ett helt läsår! Tänk vad detta innebär för ett barns utveckling! Alla länder gör på…

By.

min read

Cleaning hands

KenyaCleaningHands

Det är tuffa tider för alla New Hopes projekt runt om i världen, men i Afrika har man börjat att öppna skolorna efter Corona pandemin.  De flesta barnen har inte varit i skolan sedan i mars månad, och alltså förlorat ett helt läsår! Tänk vad detta innebär för ett barns utveckling!

Alla länder gör på sitt speciella sätt men överallt har myndigheterna satt upp tuffa regler för att skolorna skall kunna öppna.  Det måste finnas tvättställ på flera ställen inom skolområdet och överallt måste det finnas handsprit, så alla barn och lärare kan tvätta händerna flera gånger om dagen.  För många av de skolor vi arbetat med har detta betytt att man varit tvungen att bygga och fixa, men det positiva är att många barn och lärare äntligen lär sig vikten av att hålla händerna rena! Alla måste bära munskydd, vilket betyder extra kostnader.

I klassrummen måste alla bänkar vara med avstånd mellan bänkarna, På internatskolan Kiotani har man varit tvungen att placera ut sängarna med massor av plats   mellan sängarna och för närvarande sover bara en elev i varje våningssäng.  Tursamt nog blev det nya elevhemmet klart under våren, så man har massor av plats att sprida ut eleverna på.

I Kenya tillåter man bara de barn som skall göra en examen att få komma tillbaka till skolorna än så länge.  Man gör examen i slutet av årskurs 4 (mellan mellanstadium och högstadium) och årskurs 8 (avslutning av högstadiet)

Alla andra barn får vara kvar i slummen tills vidare.  Det har heller inte kommit något direktiv om att man kan låta barnen gå om sin klass. 

I slummen får man inte undervisa barnen, men med hjälp av lärarna på skolan har man lyckats att ordna en del aktiviteter för barnen, plus att man har sett till att barnen blivit omhändertagna och fått mat, genom att distribuera matpaket.  Trots att man försökt att ”hålla ögonen” på barnen så har tyvärr 13 flickor blivit med barn.

Positive Life Kenya, som New Hope samarbetar med, håller nu på att ordna så dessa flickor skall få stöd under den tid de väntar barn.  Förhoppningen är att de små barnen därefter skall placeras i fosterhem med stöd av Poisitive Life Kenya,  så flickorna får chansen att fortsätta sin utbildning.

Pandemin har slagit hårt mot alla, hög som låt, men de längst ned på samhällsstegen har det riktigt tufft!  De flesta har ju inga besparingar och levde redan före pandemin på marginalen.  Vår partnerorganisation ser hur fattigdomen ökar och hur apatin biter sig fast.  Det kommer att ta lång tid innan allt är tillbaka till “normalläge”. Många, många fler barn kommer att behöva stöd under de kommande åren!