New Hope barnfond

14 minderåriga flickor ingår barnäktenskap varje minut dygnet runt på olika ställen i världen

ByHelena Hedlund

14 minderåriga flickor ingår barnäktenskap varje minut dygnet runt på olika ställen i världen

Rädda Barnen har publicerat en ny rapport om barnäktenskap. Glädjande nog har flera länder ändrat sin lagstiftning och förbjudit barnäktenskap, men mycket återstår att göra. Gamla seder måste brytas! Det finns fortfarande många länder, där det fortfarande är lagligt att gifta bort sin minderåriga dotter med en gammal man.

Varje minut dygnet runt gifts en minderårig flicka bort. Varje dag ingår ungefär 20.000 småflickor äktenskap! Över 7 miljoner minderåriga flickor kommer under 2017 att bli bortgifta med äldre män, utan att få gå i skola, utan att få en utbildning, utan att få pröva på att arbeta i ett yrke och utan att få bestämma själva vem de vill gifta sig med!

Därför är det viktigt att just flickor får gå i skola!  Varje år som en flicka fortsätter att studera betyder mycket för hennes utveckling. Det är stor skillnad att bli bortgift när man är 12 eller 14 år mot att ha fått gå ytterligare 4-5 år i skolan och bli bortgift som 17-18 åring.

I Rädda Barnens undersökning konstaterar man dessutom att ett barn som föds till en mamma som kan läsa och skriva har 50% större chans att överleva sin 5-årsdag.

Så hjälp New Hope att erbjuda flickor chansen till en utbildning och ett yrke, antingen det är i Afrika,  Indien eller Nepal. Det betyder inte bara att flickan själv får ett bättre liv, utan också att hennes framtida familj kommer att få chansen till en bättre framtid! Med en utbildning i ryggen har flickan också större möjligheter att själv få välja sin livspartner!

About the author

Helena Hedlund administrator