New Hope barnfond

Favela liv utan karies i Belo Horizonte

ByHelena Hedlund

Favela liv utan karies i Belo Horizonte

Dåliga tänder är en klass skiljare över hela världen. Brasilien är visserligen en av tigerekonomierna i världen, men skillnaden mellan fattig och rik är stor. I de stora städernas favelor finna massor av barn som lever i familjer där man inte har mat för dagen varje dag. Ett sjukt barn är en ekonomisk katastrof för familjen. Under sådana omständigheter prioriteras heller inte tandvården. Det finns helt enkelt inte pengar till detta!

På centret E.Manoel Felipe Santiago i favelan Morro do Papagaio i Belo Horizonte finns ett dagcenter,  där man bland annat delar ut mat och mediciner till de mest behövande. Det finns också ett dagis och en tandläkarklinik, där ett antal tandläkare ger gratis behandlingar till barn under 15 år.  Under 2013 utförde man 3400 behandlingar av varjehanda art. Mest rör det sig om vanliga fyllningar, men man utförde också över 300 kirurgiska ingrepp.  Dessutom har man två gånger om året utbildningar för barn och deras vårdnadshavare om vikten av att sköta sina tänder genom att borsta dem och att äta rätt mat.

Sedan 2007 betalar New Hope för en assistent på tandläkarkliniken. Assistenten är spindeln i nätet för de frivilliga tandläkarna, och organiserar deras arbete. New Hope kommer att fortsätta med att betala assistentens lön under 2014. Vi är också glada att WI Resor fortsätter att stötta detta projekt genom New Hope.
DSC01268

DSC00396[1]

About the author

Helena Hedlund administrator