New Hope barnfond

En liten bakgrund till satsningen på sjuksköterskelöner i Nepal

ByHelena Hedlund

En liten bakgrund till satsningen på sjuksköterskelöner i Nepal

Hälsovård är avgiftsbelagd i Nepal, både den offentliga som kan fås till självkostnadspris och den privata som är betydligt dyrare. Men större delen av befolkningen måste skuldsätta sig även för att få tillgång till offentlig vård.

I Nepal som är ett av världens fattigaste länder har pandemin slagit hårt. Sjukvårdssystemet är mycket svagt med endast 3,1 sjuksköterskor och barnmorskor per 1 000 inv (jfr Sverige 11,8/1 000 inv) Med tanke på att den sjukvårdspersonal som finns vanligen arbetar i Kathmandu och i ytterligare ett par större städer och nästan helt saknas på landsbygden är läget svårt för vanliga människor.

Det finns ett nät av Health Posts också på landsbygden, i större distriktscentra, men det är mycket vanligt att dessa är helt obemannade eller i bästa fall bemannade med en så kallad paramedic som efter avslutad grundskola på 10 år fått 15 månaders vårdutbildning. Det motsvarar alltså inte ens undersköterskenivå och är inte till stor hjälp när det är svårare fall än att dela ut aspirin.
Shantinagar i Nepal

Vi är glada över att vi fått kontakt med Föreningen för Gatubarn i Nepal som berättar att de hittills bekostat utbildning på Medical College för 15 sjuksköterskor, varav 6 också fått barnmorskekompetens. Ytterligare 5 går ännu på Medical College. Föreningens grundare Eva Holmberg Tedert fortsätter:

”Av dem som vi tidigare givit utbildning arbetar de flesta inom den offentliga vården i sina hemdistrikt utspridda runt om i Nepal, då vi medvetet satsat på ungdomar från avlägsna områden utan tidigare tillgång till vård. Två av dem som vi bekostat utbildning för har tagit sina examina under pandemin och vi har anställt dem inom vår organisation för att behoven varit så stora att nå ut i Kathmandus slumområden att en sjuksköterska arbetar där och i väglöst land i avlägsna Dolakha där vi har en sjuksköterska placerad”
Chhiringi i en by i Nepal
De är lönen till dessa två sjuksköterskor som New Hope finansierar med hjälp av våra månadsgivare – vi hoppas du vill vara med och bidra!
Bli månadsgivare >

Större delen av Nepals befolkning lever på landsbygden och hade redan före pandemin svårt att klara sig mellan odlingssäsongerna. De flesta familjer hade någon medlem som reste utomlands för lönearbete i Malaysias fabriker, byggarbetsplatser i länderna runt Persiska viken eller för arbete som hembiträden i Indien. Pengar som sändes hem till familjerna. Under pandemin har många förlorat sina arbeten och tvingats resa hem till Nepal och bli ytterligare en mun att mätta på den avkastning de smala terrassodlingarna kan ge.

Att hjälpa befolkningen i slumområden och på landsbygden att överleva på lite längre sikt också efter den mest akuta covidkrisen känns betydelsefullt.
(Månadslönen för en sjuksköterska är ca 2000 kronor)

Läs mer om Nepal och sjuksköterskorna >

About the author

Helena Hedlund administrator