,

Coronaviruset sprider sig över världen

Farsoten får ena landet efter det andra att stänga sina gränser. Vi är lyckligt lottade i vår del av världen. Vi har möjligheter att skaffa fram mat. Vi har tillgång till vatten, så vi kan tvätta oss ofta. Vi kan stänga dörren om oss i våra hem.  De flesta av oss kommer att få vård…

By.

min read

Skolbarnen Kiotani kan nu tvätta händerna i regnvatten

Skolbarnen Kiotani kan nu tvätta händerna i regnvatten – New Hope

Farsoten får ena landet efter det andra att stänga sina gränser. Vi är lyckligt lottade i vår del av världen. Vi har möjligheter att skaffa fram mat. Vi har tillgång till vatten, så vi kan tvätta oss ofta. Vi kan stänga dörren om oss i våra hem.  De flesta av oss kommer att få vård och medicin om vi blir allvarligt sjuka.

Från våra projekt i Kenya får vi rop på hjälp!  Myndigheterna har stängt ned alla skolor! För New Hope skolan i Mombasa betyder detta att man blir tvungen att avskeda lärarna. Eleverna betalar sina skolavgifter veckovis. Många föräldrar lever ”ur hand i mun” och har inte möjlighet att spara ihop till en skolavgift som betalas vid terminens början.  När barnen nu beordras att inte gå i skolan kommer det heller inte in några pengar till lärarlöner. Under flera år har rektorn byggt upp en entusiastisk och kunnig lärarkår, som han inte längre har råd att hålla kvar. Mycket beklagligt.

Kiotaniskolan utanför Nairobi är en internatskola. Alla barnen kommer från materiellt mycket dåliga hemförhållanden i Nairobis slum. De kyffen som familjerna bebor har inget vatten eller avlopp. Om man har råd köper man vattnet hinkvis från den kommunala vattenkranen. Har man inte råd att betala så hämtar man vatten i en bäck i närheten.

Hur skall man då kunna uppmana barnen att de skall tvätta händerna flera gånger om dagen med tvål?  Tvål kostar ju också pengar!

Självklart hade vi helst sett att barnen fått stanna kvar på skolan, där man redan börjat med handtvättning före varje lektion. Men instruktionerna är entydiga. Bryter man mot dem kan man riskera att få stänga hela skolan!

Så vi i västvärlden kanske inte skall beklaga oss allt för mycket över karantänbestämmelserna…