New Hope barnfond

Category Archive Rumänien

ByHelena Hedlund

Utbildning ger en chans till en bättre framtid även i Europa

Izabella Deak drömde om att bli lärare, men familjen hade inte råd att låta henne fortsätta på gymnasiet. Genom samordnaren för vårt tandvårdsprojekt i Ghimes, Rumänien kom vi i kontakt med Izabella Deak, som var mycket duktig i skolan. Drömmen var att en gång få bli lärare, men på grund av olika omständigheter i familjen hade man inte råd att låta henne fortsätta på gymnasiet.

Här kan du läsa mera om Izabella.

New Hope ger nu stöd för att Izabella skall kunna ta studenten. En del av stödet kommer från de gåvor som kom in i samband med att Mats Ekholm, en av New Hopes styrelsemedlemmar, fyllde ”jämnt”.  Eftersom Mats en gång i tiden börjat sin yrkeskarriär i Rumänien ville han gärna stötta Izabella.

Med jämna mellanrum får vi rapporter från skolan, och som alla kan se har Izabella topp betyg.

I många länder i vår närhet är det svårt att få gå i skola, om man inte får ekonomiskt stöd, och därför är det många barn som får en undermålig utbildning.Om man inte kämpar och har en vilja att komma vidare är det många ungdomar,som ger upp. Utan utbildning kommer det att bli allt svårare att skapa en framtid i vår digitala värld.

Men Izabella är på god väg att uppfylla första delmålet på sin resa mot en bra framtid! Det gläder oss!

Ghimes RumänienGhimes betyd

ByHelena Hedlund

Tandvårdsprojektet i Ghimes, Rumänien fortsätter

Mycket få personer gillar att gå till tandläkaren, ändå är det så viktigt att man har bra tänder! Tyvärr prioriteras tandvården ner om man lever under små ekonomiska villkor.  I Ghimes, Rumänien, har de flesta svårt att få pengarna att räcka till det viktigaste. Därför är detta projekt otroligt viktigt för barnens fortsatta möjligheter att ta hand om sina tänder.

Projektgruppen består av tandhygienist Anna-Karin Land och projektkoordinatorerna Gunilla Esbjörn och Barbro Tegmark. Tillsammans gjorde de ett veckolångt besök i Ghimeş 10 – 18 oktober för uppföljning av projektet ”förebyggande tandhälsovård”. Maria Borka är kontaktperson i byn och även tolk.

Projektet startade 2011 med förankring i skolorna och berörda myndigheter. Från 2012 har projektet varit i gång i samtliga åtta skolor i staden Ghimes. Projektplanen innebär att barnen får tandborstar och tandkräm var tredje månad samt att barnen ska borsta tänderna varje skoldag under en lärares övervakning. Varje år undersöks alla barnen i årskurs åk 1 och åk 6 för att man skall kunna följa utvecklingen av deras tandstatus.

Vid besöket 2015 hölls en grund information om tandhälsa till eleverna i åk 0 och 1. Övriga fick repetition och fick frågor som besvarades genom grupparbete och uppföljande diskussion. I år fokuserade man också på träffar med lärarna. Återigen gick man igenom såväl projektets syfte och 35 lärare kunde närvara vid träffarna.

2015 undersöktes 52 barn i åk 1 och 47 i åk 6, totalt 99 barn. Av dessa var endast 1 barn i åk 1 och 3 i åk 6 kariesfria. Barnen i åk 1 hade i genomsnitt 7 kariesdrabbade tänder. Barnen i åk 6 hade genomsnittligt 3,4 tänder med karies. Det är fortfarande för tidigt att dra stora slutsatser, men i åk 6 har kariesförekomsten sjunkit. En trolig orsak till den oförändrade frekvensen karies hos de yngre barnen är att de inte kommit igång med tandborstning.

Den nyöppnade tandkliniken i byn möjliggör för fler barn att få tandvård på hemorten och inom projektet kunde man konstatera att fler barn har lagade tänder än tidigare. Tyvärr hör vi av lärarna att många föräldrar inte har råd med tandläkarbesök.

Nästa besök för projektet i Ghimes beräknas bli vid höstterminens start 2016.  Nu hoppas vi att de barn som redan 2011 började få undervisning om att borsta sina tänder skall fortsätta med detta när de snart lämnar ”folkskolan” för att gå vidare till högstadiet.

Picture3WP_20150226_006Picture5Picture2Picture6klass 2015

ByHelena Hedlund

Andrea fick en språngbräda till en bättre framtid

Hösten 2013 kom en vädjan från vår kontaktperson för tandvårdsprojektet i Ghimes, Rumänien. En mycket studiebegåvad flicka som gick sista året i gymnasiet hade förlorat sin pappa och mamman hade fått en stroke, och detta gjorde att Andrea inte skulle kunna fortsätta sina studier.

New Hope gick in och betalade Andreas avslutande skolgång och hon tog examen i juni 2014. Efter examen åkte hon till London för att lära sig engelska och med drömmen om att få studera till läkare i framtiden.

För de pengar hon tjänat i London har hon bekostat att lägga om taket på föräldrahemmet och påbörjat en renovering av själva huset.

Tyvärr så gick hennes mamma bort mycket hastigt för några veckor sedan, så nu är det bara farfar kvar. Inte en enkel situation, men vi hoppas verkligen att Andrea ska kunna fortsätta sina studier och få möjlighet att skapa sig en bra framtid.

Andrea hade inte varit där hon är utan det ekonomiska stöd New Hope gav henne så hon fick sitt avgångsbetyg och det känns väldigt bra att vi tog beslutet att stötta henne.

Läs om tandvårdsprojektet i Ghimes >

ByHelena Hedlund

Tandvård i Ghimes bara ett av många projekt för ”Från By till By”

New Hope stöttar sedan flera år ett tandvårdsprojekt i Ghimes i Transylvanien i Rumänien. Föreningen som organiserar detta projekt i Sverige kallar sig ”Från By till By” och finns i Leksand. Tandvårdsprojektet är bara ett av många projekt som dessa eldsjälar i Dalarna håller på med i Rumänien, där de idogt arbetat i 25 år.

Här är ett axplock från den senaste rapporten från deras nyhetsbrev:
Våren 1990 besökte vi första gången vår vänby Ghimeş i Rumänien. Det är alltså 25 år sedan i år. Det är länge sedan och mycket har förändrats genom åren. Ända från början har vi känt en stark gemenskap med byn och dess människor.

Efter Ceausescus fall i december 1989 kunde man komma in i landet. Det var en chock att se hur mäniskorna då hade det. Det var en riktig bedömning som våra ungerska folklivsforskare gjorde, när de föreslog att vi skulle söka oss till Transsylvanien dit Ghimeş hör. De menade att om ett engagemang skall bli långvarigt är det viktigt att det finns likheter – att man känner sig hemma. Ghimeş har ett vackert landskap, alla hus är byggda i timmer, de tar sina djur till fäbodarna under sommaren, de har fortfarande sina dräkter, som används i de flesta högtidliga sammanhang och de har en stark folkmusik-och danstradition.

Vi har sett och upplevt hur stora behoven är och mött människornas generositet trots fattigdomen. Med jämna mellanrum har vi gjort besök i byn och dessa resor har betytt att engagemanget levt och lever. Att få besöka ”sin” fadderfamilj och se hur de lever är en upplevelse. Maria Borka är den lokala samordnaren tillsammans med präst och lärare. Utan henne skulle det inte fungera så vi är henne stort tack skyldig.

Livsmedelsutdelning För fadderpengarna 100 kr/månad får våra familjer, gamla eller ensamma mammor livsmedel 2 ggr/år, vanligtvis till Jul och Påsk. Mottagaren fotograferas och fotot skickas till faddrarna i Sverige. Fotot är som ett slags ”kvitto” på att gåvan nått fram. Maten har blivit dyrare men gruppen i Ghimeș inhandlar allt lokalt och får största möjliga rabatt.

Studiemedel till ungdomar Vi har för avsikt att försöka stödja ungdomar som studerar. För närvarande är det Lazslo Déak som fått ekonomiskt stöd från generösa leksandbor som gjort det möjligt för honom att studera vidare efter studenten med fina studieresultat. Det finns flera som behöver hjälp med studiebidrag.

Julklappar till barnen Varje år har alla skolbarn fått en gåva från Leksand. Under senare år har detta i hög grad kunnat genomföras tack vare kollekter i Leksands kyrka inför Julen. I år planerar vi att varje barn skall få en T-shirt med vår logga och texten Ghimeş – Leksand 1990 – 2015.

Stickade strumpor Maria Borka i Ghimes har föreslagit att skolbarnen därtill skulle få stickade raggsockor. Några Leksandsbor har redan satt igång att sticka och vi har fått sockor i de härligaste färger och med häftiga ränder. Det är bra om vi får strumpor i olika storlekar. Helst litet större storlekar så barnen kan växa i dem om de inte passar direkt. Om många hjälps åt borde vi i oktober ha få ihop 800 par i olika storlekar.

Besök av två unga folkmusiker från byn. Folkmusikens hus ansvarar varje år för ett internationellt folkmusikläger, Ethno, med deltagare från hela världen. I år har två pojkar från Ghimeş fått en inbjudan att delta utan kostnad. Folkmusikens hus svarar för kostnaderna för undervisning, mat och uppehälle. Leksands musikskola skänkte sin kollekt från julkonserten till pojkarnas flygbiljett. Efter lägret får de båda pojkarna tillfälle att visa sina färdigheter vid en specialarrangerad konsert.

Tandvårdsprojektet Det förebyggande tandvårdsvårdsprojektet startade 2011/2012. För barnen innebär det att de borstar tänderna i skolan alla skoldagar och att de får tandkräm och tandborste var tredje månad. Tandstatus för barnen i första och sjätte klass undersöks. Detta för att förhoppningsvis kunna registrera en förbättring efter sex år. Projektet vänder sig också till föräldrar och lärare, som får utbildning. De vuxnas stöd och förståelse är en viktig framgångsfaktor.

Anna- Karin Land, Barbro Tegmark och Gunilla Esbjörn har efter starten besökt Ghimeș varje höst. Även i år kommer gruppen att besöka Ghimeş för att dels introducera barnen i årskurs 1, dels följa upp insatserna för övriga deltagare i projektet. Tandhygienisten Anna-Karin svarar för faktakunskapen och Maria Borka för tolkningen.

Ekonomiskt stöd för kostnader som utbildningsinsatser, tolkning samt och tandvårdsmaterial har erhållits av Stiftelsen New Hope. Colgate i Rumänien har också stött projektet med tandvårdsmaterial. De seniora deltagarna betalar själva kostnaderna för resor och uppehälle.

New Hope är glada att kunna arbeta tillsammans med en organisation som ”Från By till By”. Under lång tid har man byggt upp kontakten med ”sin by” i Rumänien och med små medel skapat ett band mellan Leksand och Ghimes, samtidigt som man hjälpt många bybor och barn till en drägligare tillvaro och en framtid.
100_3461DSC00883ghDSC00901DSC01559DSC00898       

ByHelena Hedlund

Förebyggande tandhälsovård i Ghimeş, Rumänien

New Hope har sedan 2012 stöttat projektet som drivs av föreningen ”By till By”. För alla våra projekt är det oerhört viktigt med uppföljning och en bekräftelse på att våra bidrag når fram och ger nytta, något som den här rapporten bekräftar.

Projektgruppen, bestående av tandhygienist Anna-Karin Land, tandläkare Zoltan Karpaty och projektkoordinatorerna Gunilla Esbjörn och Barbro Tegmark, har gjort ett veckolångt besök i Ghimeș, 11 – 19 oktober 2014 för uppföljning av projektet i förebyggande tandhälsovård. Maria Borka är kontaktperson i byn och även vår tolk. Projektet startade 2011 med förankring i skolorna och berörda myndigheter. Sedan 2012 har barnen i de åtta skolorna erhållit tandborstar och tandkräm var tredje månad och borstat tänderna varje skoldag under en lärares övervakning. Vi har varje år undersökt alla barnen i klass 1 och klass 6 för att kunna följa utvecklingen av barnens tandstatus.

Vid årets besök ville vi, utöver information till eleverna i klass 0 och 1, försöka lägga fokus på föräldrarna till de yngsta eleverna. I varje skola inbjöd vi till föräldrainformation i samband med att de lämnade eller hämtade sina barn. Vi fick träffa sammanlagt ca 120 föräldrar där vi inte bara berättade om projektet utan också om föräldrarnas viktiga roll för såväl tandborstning i hemmet som kostens betydelse med tonvikt på sockrets negativa effekt på tänderna. Några föräldrar uttryckte att de fick ny kunskap.

Vid besöken i skolorna hade vi även en kort träff med rektor och lärarna, vilka visade att de tog projektet på allvar. Några önskade mer kunskap om tandhälsa. Vidare framfördes att tandvärk nu inte var lika vanligt förekommande. De praktiska förhållandena kring tandborstningen hade man löst på olika sätt.

Detta år undersökte vi 64 barn i åk 1 och 59 i åk 6, totalt 123 barn. Av dessa var endast 1 barn i åk 1 och 3 i åk 6 kariesfria. Barnen i åk 1 hade i genomsnitt 7 kariesdrabbade tänder. Barnen i åk 6 hade genomsnittligt 4 tänder med karies. Det är för tidigt att dra några slutsatser. Men vid första årets undersökning hade barnen 5 karierade tänder i genomsnitt både i åk1 och i åk 6. Vi kunde i år se många fler lagningar. Tack vare den nyöppnade tandkliniken i byn har barnen fått möjlighet till tandvård på hemorten.

Nästa besök för projektet i Ghimes beräknas bli vid höstterminens start 2015.

Stöd projektet via vår webshop

Tandvård i Ghimes

Tandvård i Ghimes