New Hope barnfond

Category Archive Nepal

ByHelena Hedlund

En liten bakgrund till satsningen på sjuksköterskelöner i Nepal

Hälsovård är avgiftsbelagd i Nepal, både den offentliga som kan fås till självkostnadspris och den privata som är betydligt dyrare. Men större delen av befolkningen måste skuldsätta sig även för att få tillgång till offentlig vård.

I Nepal som är ett av världens fattigaste länder har pandemin slagit hårt. Sjukvårdssystemet är mycket svagt med endast 3,1 sjuksköterskor och barnmorskor per 1 000 inv (jfr Sverige 11,8/1 000 inv) Med tanke på att den sjukvårdspersonal som finns vanligen arbetar i Kathmandu och i ytterligare ett par större städer och nästan helt saknas på landsbygden är läget svårt för vanliga människor.

Det finns ett nät av Health Posts också på landsbygden, i större distriktscentra, men det är mycket vanligt att dessa är helt obemannade eller i bästa fall bemannade med en så kallad paramedic som efter avslutad grundskola på 10 år fått 15 månaders vårdutbildning. Det motsvarar alltså inte ens undersköterskenivå och är inte till stor hjälp när det är svårare fall än att dela ut aspirin.
Shantinagar i Nepal

Vi är glada över att vi fått kontakt med Föreningen för Gatubarn i Nepal som berättar att de hittills bekostat utbildning på Medical College för 15 sjuksköterskor, varav 6 också fått barnmorskekompetens. Ytterligare 5 går ännu på Medical College. Föreningens grundare Eva Holmberg Tedert fortsätter:

”Av dem som vi tidigare givit utbildning arbetar de flesta inom den offentliga vården i sina hemdistrikt utspridda runt om i Nepal, då vi medvetet satsat på ungdomar från avlägsna områden utan tidigare tillgång till vård. Två av dem som vi bekostat utbildning för har tagit sina examina under pandemin och vi har anställt dem inom vår organisation för att behoven varit så stora att nå ut i Kathmandus slumområden att en sjuksköterska arbetar där och i väglöst land i avlägsna Dolakha där vi har en sjuksköterska placerad”
Chhiringi i en by i Nepal
De är lönen till dessa två sjuksköterskor som New Hope finansierar med hjälp av våra månadsgivare – vi hoppas du vill vara med och bidra!
Bli månadsgivare >

Större delen av Nepals befolkning lever på landsbygden och hade redan före pandemin svårt att klara sig mellan odlingssäsongerna. De flesta familjer hade någon medlem som reste utomlands för lönearbete i Malaysias fabriker, byggarbetsplatser i länderna runt Persiska viken eller för arbete som hembiträden i Indien. Pengar som sändes hem till familjerna. Under pandemin har många förlorat sina arbeten och tvingats resa hem till Nepal och bli ytterligare en mun att mätta på den avkastning de smala terrassodlingarna kan ge.

Att hjälpa befolkningen i slumområden och på landsbygden att överleva på lite längre sikt också efter den mest akuta covidkrisen känns betydelsefullt.
(Månadslönen för en sjuksköterska är ca 2000 kronor)

Läs mer om Nepal och sjuksköterskorna >

ByHelena Hedlund

Bli månadsgivare!

Dina bidrag går i år till sjuksköterskor i Nepal. Gå till Bli månadsgivare >

Vi har tidigare skrivit om hur vi genom samarbete med Gatubarn i Nepal betalar lönerna till tre nyutexaminerade sjuksköterskor. Eva och Ida från Gatubarn i Nepal har varit i Nepal och hälsade på sjuksköterskorna. De följde med Chhiring och Rita för att se hur de arbetar i området. De skriver:
”Chhiring och Rita gör ett fantastiskt arbete i Shantinagar där de hjälper människor med olika åkommor. Det de sett är att många patienter har oupptäckt diabetes och högt blodtryck vilket kan ge stora konsekvenser om de inte får rådgivning och mediciner. Tjejerna ger sedan rådgivning kring bra kost och motion samt vilka mediciner de kan få av oss. Anledningen till deras åkommor är ofta deras hårda leverne. Våra sjuksköterskor förändrar liv i Shantinagar på riktigt!
Shantinagar i Nepal
Vi fick tidigare ett litet inlägg från Chhring, som berättar om hur hon upplever sitt arbete i Kathmandus slumområde. Med din hjälp hoppas vi att hon får möjlighet att fortsätta sitt arbete. ”Att arbeta i ett slumsamhälle i mer än 9 månader var en bergochdalbana för mig. När jag ser tillbaka var det förtroende och den ömsesidiga relationen som jag var tvungen att bygga bland människor i utsatta samhällen en stor utmaning i början. Men det var alltid ett nöje att se dem bli bättre varje dag efter. Under perioden är jag överväldigad av kärlek, stöd och uppskattning från våra patienter och andra teammedlemmar. Nu har jag också en stor familj borta från mitt hem – Även en liten hjälpinsats från oss kan rädda liv för hundratals människor”
/Chhiring

Läs om varför satsning på sjuksköterskor i Nepal >

ByHelena Hedlund

Tre starka unga kvinnor som gör skillnad i Nepal

Pandemin har lett till att situationen i Nepal är katastrofal och behovet av hjälp stort. Ekonomin i landet backar och är på väg till läget som var direkt efter inbördeskriget 2006.

Den medelklass som byggts upp och som startat företag och investerat i turistfaciliteter och andra små företag är nästan utraderad nu och till och med de som haft det ganska bra har nu inte råd att betala skolavgifter för barnen eller ens köpa mat och tillgången till sjukvård är bristfällig.
Barn i Kathmandu
Gatubarn i Nepal har under flera år satsat på att utbilda flickor till sjuksköterskor/barnmorskor för att de sedan ska kunna återvända till sina byar och arbeta. Några av flickorna har nu tagit sina examina under pandemin och börjat arbeta, New Hope är glada över att ha möjlighet att säkerställa finansieringen av två heltidslöner under perioden september 2021 till juni 2022.

Samila arbetar i Rasuwa som är högt beläget vid gränsen till Tibet (Kina). Samila arbetar som Health Assistant vilket är en nivå mellan undersköterska och sjuksköterska. Ibland kommer en läkare till byn men det rätt sällan. Istället får denna modiga unga kvinna gör det mesta som vi skulle förvänta oss att en läkare borde göra, sy ihop sår, vaccinera, dra frakturer rätt och hjälpa barn till världen. Men måste man klara alla akuta ärenden ensam så får det bli så.
Chhiringi är i byn
Sonam Dolma är inte helt färdigutbildad ännu. Men eftersom pandemin har ställt läsåret på ända och har hon möjlighet att arbeta mellan år två och år tre på sjuksköterskeutbildningen. Bland annat får hon värdefulla kunskaper från förlossning i väntan på att år tre startar.

Chhiringi arbetar i slumområdet Shantinagar i Kathmandu. Hon kallas ”ängeln i slummen” hon ser alla och får ensam klara av att behandla barn med svältskador, gravida kvinnor, gamla och handikappade med hjärtproblem och som har svårigheter att få vård. Ett tufft jobb för en ung kvinna.
Chhiringi hjälper gammal kvinna
New Hope har tidigare bidragit med medel till matpaket i Nepal, men valde nu att stötta dessa tre starka unga kvinnor som kommer att göra en stor och betydande insats. De tre unga kvinnorna lappar över varandra i lite olika perioder och den ena studerar fortfarande vilket gör att vårt bidrag täcker deras löner. De kommer alla från fattiga förhållanden och har fått chansen till utbildning genom Gatubarn i Nepal. Ett bevis på hur viktigt det är att låta flickor gå i skolan och få utbildning.

Här är vi övertygade om att vårt bidrag kommer att göra skillnad för många.
Vill du hjälpa till? Bli månadsgivare så hjälper du regelbundet >

ByMarie Roos

Matpaketens tuffa färd

Vägen till bergsbyn Jharlang, Dhading i Nepal är lång. Efter en dag i jeep följer en dags vandring innan hjälpen når fram. Totalt är det en expedition på 8 dagar, två dagar dit, 4 dagars arbete i byn och sedan 2 dagar att ta sig tillbaka ner till Kathmandu.

Ett par sjuksköterskor tillsammans med ett bärarlag genomför den tuffa resan för ”Health & Food Camp” och ger sjukvård, avmaskning av barn till närmare 800 patienter. Allt detta arrangeras genom Gatubarn i Nepal och New Hope är glada över att vara med och bidra med matpaket.
Barn i Nepal
Det är ett fantastiskt jobb som utförs och genom vårt samarbete med Eva Holmberg-Tedert är vi säkra på att pengarna når fram till de som mest behöver hjälp. Familjer som lever i enkla skjul med barn i åldersgruppen 5-10 år. Matpaketen innehåller livsmedel som ingår i nepalesisk kosthållning och ger de proteiner, kolhydrater och fetter som behövs.

Byarna Bumrang och Dohlaka står på tur för att få matpaket. Vill du vara med och bidra gör du det här! Ett matpaket kostar 100 kr och innehåller: 4 kilo ris, 1 liter solrosolja, 3 kilo torkade gröna linser, 2 kilo torkade kidneybönor, 10 färska ägg, 2 hekto cashewnötter.

ByHelena Hedlund

Coronan fortsätter att förändra världen

Från alla våra projekt runt om i världen får vi rapporter om hur fattigdomen breder ut sig. I många länder följs pandemin av en humanitär katastrof på grund av de hårda nedstängningarna.

QR-bild Matapaket 100kr
Föräldrar har inte kunnat utföra sina arbeten och inte fått några inkomster. Familjerna har blivit vräkta. Svälten breder ut sig. Barn har gått miste om ett helt års skolgång, och tillåtits flyta omkring vind för våg!

Våld i nära relationer ökar och familjer splittras. Från Kiotani projektet har vi rapporter om att 11 minderåriga flickor blivit med barn.

Flera projekt rapporter om psykisk ohälsa. Antalet självmord ökar. Från Nepal har vi fått rapporter om att föräldrar tar livet av sina barn och sedan av sig själva. Och man hittar ihjälsvultna människor som det visar sig bara har vilda gräs och ormbunkar i magen.
Barn i Nepal
Hjälp oss att hjälpa! Under de sista sex månaderna har vi försökt lindra nöden genom att stötta med pengar till matpaket i Kenya, Etiopien och Nepal. I Nepal kan vi genom hjälp från ett nätverk av sjuksköterskor distribuera matpaket till behövande familjer med mindre barn. Och 100 kronor räcker till mycket:

4 kilo ris
1 liter solrosolja
3 kilo torkade gröna linser
2 kilo torkade kidneybönor
10 färska ägg
2 hekto cashewnötter.
Barn i Nepal
Det är ett paket som innehåller de proteiner, kolhydrater och fetter som behövs och det är livsmedel som ingår i nepalesisk kosthållning. Och samtliga livsmedel finna tillgängliga att köpa lokalt.

Ett sådan här paket kan betyda överlevnad för en fattig familj och kostar ungefär som din dagliga lunch! Hjälp oss att hjälpa!
Avstå en hundralapp eller två genom att Swisha 123 901 1883.