New Hope barnfond

Category Archive Kenya

ByHelena Hedlund

Katastrofhjälp till Kenya

Vi behöver din hjälp!
Den senaste tidens kraftiga nederbörd och översvämningar i Kenya har gjort många familjer hemlösa, utan mat, tak över huvudet eller någon form av stöd. De flesta barnen som går på Kiotaniskolan kommer från Mlolongo-slummen. De är nu hemma i “byn” som översvämmas av vatten på grund av dåliga dräneringssystem, regn blandas med avloppsvatten, vägar är oframkomliga, vilket leder till sjukdomar framöver. Tumaini-skolan (skolan för de små barnen) har förvandlats till ett räddningscenter för samhället, som ger tillflykt och hjälp till behövande.

Swisha ditt bidrag till 1239011883 märk med KENYA.

Vi har fått ett rop på hjälp från vår hjälporganisation i Kenya Postive Life Kenya – organisationen PLK sköter om Kiotaniskolan utanför Nairobi samt hjälper till i Mlolongo-slummen.

I slutet av mars 2024 började det regna i Kenya, vad som började som ett hoppfullt tecken eskalerade till en kris av aldrig tidigare skådad omfattning. Sedan dess har regnet fortsatt och meteorologer uppger att regnet kommer att bestå även under hela maj.
Mlolongo 2024
Översvämningarna har lämnat ett spår av förstörelse och mer än 200 000 människor är på flykt och söker skydd i läger, de är många som är strandsatta utan någonstans att ta vägen. Vägar är skadade och har förlamat transportnäten över hela landet. Riks- och länsstyrelserna har varit långsamma med att reagera på översvämningskatastrofen och lämnat redan utsatta samhällen strandsatta och hjälplösa.

I Mlolongo, hem för Positive Life Kenya [PLK] är påverkan allvarlig, översvämningar har fördrivit familjer och gjort det omöjligt för barn att gå i skolan. Egendomar och grundläggande infrastruktur gör vägarna oframkomliga, dåliga dräneringssystem har spillt avloppsvatten i slumbostäderna, vilket förvärrar riskerna för vattenburna sjukdomar som malaria, kolera, tyfus och dysenteri. Tillgänglighet för grundläggande tjänster såsom hälsa och utbildning eller försörjningsmöjligheter på Positive Life Kenya störs väldigt mycket.

Tragiskt nog har mer än 181 människor mist livet i Kenya, varav fem är från Mlolongo, och hundratals fler har fördrivits från sina hem, vilket hotar deras försörjningskälla. Nu är utmaningarna för dessa människor i Mlolongo stora som t.ex. otillräcklig mat, dålig dränering och sanitet, undermåliga bostäder och kläder och sjukdom.
Översvämningar i Kenya
Vidare har PLK:s team och personal inte varit förskonade från de förödande översvämningarna. Många har sett deras bostäder under vatten, vilket försvårar deras förmåga att pendla till jobbet och negativt påverkar arbetet. Med vetskapen om ytterligare regn framöver, är anställda tvungna att avstå tidigt från sina plikter, de är rädda för att bli strandsatta eller bortsvepta av forsande vatten.

Mest oroande är situationen för de barn som stöds av PLK. Familjer som redan är tyngda av fattigdomen står nu inför ytterligare svårigheter med förlorade ägodelar och skadade skolsaker, samtidigt som läroanstalterna förbereder sig för att öppna igen för andra terminen.

Trots vårt orubbliga engagemang för att hjälpa dessa marginaliserade familjer, sinar våra resurser. Varje dag bjuder på nya och skrämmande utmaningar, vilket understryker det brådskande behov av extern hjälp. Vi är fast beslutna att hjälpa till hos dessa samhällen, men vi kan inte göra det ensamma och isolerade.
Swish till Kenya
Vi vädjar därför ödmjukt om generöst stöd och medkänsla från alla möjliga håll. Tillsammans kan vi lindra lidandet och
återupprätta hoppet för dem som drabbats av denna förödande kris.

Swisha ditt bidrag till 1239011883 märk med KENYA

ByHelena Hedlund

Nu flyttar lärarna in i de nya husen på Kiotaniskolan

Biorötkammare (biodigester) till de nya husen är installerade och fungerar effektivt och regnvattenuppsamlingssystemet är på plats, vilket säkerställer hållbarhet.

Kiotaniskolan
På Nairobis landsbygd, där Kiotaniskolan ligger, är en av de största utmaningarna bristen på kvalificerade lärare. Trots att lärarutbildning och kompetensutveckling prioriteras nationellt, möter skolan fortfarande stora hinder när det gäller att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

För lärare innebär arbetet på landsbygden ofta utmaningar som är avskräckande. Bristen på bekvämligheter och infrastruktur, avstånd från familj och brist på bostäder är alla faktorer som bidrar till att personalomsättningen förblir hög. I och med att det nu finns lärarbostäder på Kiotani gör det att skolan kan locka och behålla kompetent personal.

Det är också viktigt att integrera miljövänliga lösningar när man bygger nytt. En av de mest banbrytande teknikerna som har tagit rot här i Kenya är användningen av biodigestorer. Dessa innovativa anläggningar gör det möjligt att omvandla organiskt avfall från jordbruk och hushåll till biogas och gödningsmedel.

Utöver biodigestorer måste man även fokusera på andra hållbara initiativ såsom vattenåtervinning och ekologisk odling. Dessa insatser gynnar inte bara miljön utan också gör det möjligt för en skola som Kiotani att fungera. Nu behöver husen bara lite planteringar och markplattor, eftersom marken blir väldig lerig då det regnar.

ByHelena Hedlund

Mer arbete på lärarbostäderna

Bygget av lärarbostäderna på Kiotaniskolan i Kenya har pågått sedan 2023, själva husen är färdiga men det är så mycket mer som behövs för att det ska fungera som personalbostad. Med bättre lärarbostäder så kommer också bättre lärare till Kiotani.

Vattentank
Trots att husen är mycket enklare än de vi är vana vid i Sverige så behövs det bland annat el, vatten och avlopp. Nu har en vattentank satts upp mellan husen. Solpaneler installerats, energin lagras i batterier och därmed har husen fått elektricitet och belysning.
Belysning

ByHelena Hedlund

Vi sponsrar elever till KenSwed gymnasium

I januari börjar fem nya elever på KenSwed gymnasium. Entusiastiska och förväntansfulla men vi behöver sponsorer till dessa fem elever. Ett skolår kostar 10 000 kr – inte mycket pengar för att förändra ett barns framtid.

I år har vi sponsrat 18 elever på KenSwed, läs mer om KenSwed gymnasium >
Två gånger per år får vi foton, personliga brev av eleverna och rapporter från deras lärare. Det är alltid lika roligt att läsa och få höra om dem men i år var det ett ansökningsbrev från en “blivande” elev som jag mest reagerade på, en pojke som går med stipendium på Kiotani skolan (mer om Kiotani >). Här är ett utdrag:
“I come from a family of four. My father is deceased and mother left us. She hardly communicate. I stay with my two younger siblings.
I am academically gifted and I believe that I will excel in the KCPE exams. I got four hundred and seven marks in the last internal exams we did. I promise to work extra hard and use the opportunity well. I look forward to receiving your kind response as soon as possible.”

När man läser detta så vill vi sponsra ännu fler elever och göra ännu mer skillnad. Det fungerar bara med ännu fler sponsorer. Är du intresserad?
Kontakta info@newhope.se eller helena.hedlund@newhope.se

Brev

ByHelena Hedlund

Uppdatering från skolan New Hope i Mombasa, Kenya

Vädret kan verkligen vara extremt i Kenya, en period kan det vara väldigt varmt med en gassande sol och nästa period är det skyfall med regn som vräker ned. Båda kan orsaka problem.

Trasiga gardiner i New Hope skolan
Vi vet hur jobbigt det kan vara i juni när solen skiner in i klassrummet och det blir varmt. Men tänk dig då hur det blir i Mombasa, utan luftkonditionering blir det också väldigt varmt. Eleverna får svårt att koncentrera sig och svårt att se vad som står på stora tavlan eller datorerna med solens strålar rakt i ansiktet. Skolan rektor frågade New Hope om hjälp till ett solskyddande gardiner eftersom de gamla var helt trasiga. New Hope bidrog till de nya gardinerna och hoppas att eleverna kan studera ordentligt.
Nya gardiner i Mombasa 2023
I våras regnade det kraftigt i flera veckor runt Mombasa, Kenya. Bostäder blev översvämmade och byggnader skadades. I början av maj så skulle skolans elever återvända till skolan efter ett lov men de möttes av en lerig skolgård där stor del av muren hade rasat ned.
Trasig mur i Mombasa
Skolan hade inte råd att reparera murens väggar och de ville undvika framtida förödelse och olyckor samt besvär för skolans barn bad skolans rektor New Hope om ekonomisk hjälp för att de skulle kunna utföra reparationen innan det blev värre och måla om muren, trots att det redan hade gjorts tre månader innan.
Trasig mur vid New Hope skolan
Se en video på skolan i maj på YouTube >

New Hope bidrog till reparation av muren och nu fick vi se hur fint de har gjort.


Ny mur