New Hope barnfond

Category Archive Brasilien

ByMagnus Linder

Tandvårdsprojektet i Morro de Papagaio, Belo Horizonte, Brasilien avslutas

Manoel Felipe Santiago är ett hjälpcenter för den fattiga befolkningen i favelan på Morro do Papagaio och trakten runtomkring. Här bor mer än 1500 familjer. Arbetslösheten är stor, barnaskarorna likaså. Varje månad delar frivilliga organisationer ut baslivsmedel och mediciner. Vardagar serveras soppa till 500 personer och varje lördag och söndag till över 800 personer.

På centret finns också en tandläkarmottagning, där 9 tandläkare arbetar gratis med att ge tandvård till barn och ungdomar. Sedan mer än 10 år har New Hope bekostat lönen för en sjuksköterska för det här projektet. Men nu lämnar New Hope projektet, Brasilien som land har utvecklats och det finns andra möjligheter för projektet att få finansiering.

Vi hoppas att åtminstone några barn har fått slippa tandvärk och fått lära sig hur viktigt det är att sköta tänderna genom vår insats.
DSC01268Foto03Foto05

ByMagnus Linder

Favela liv utan karies i Belo Horizonte

Dåliga tänder är en klass skiljare över hela världen. Brasilien är visserligen en av tigerekonomierna i världen, men skillnaden mellan fattig och rik är stor. I de stora städernas favelor finna massor av barn som lever i familjer där man inte har mat för dagen varje dag. Ett sjukt barn är en ekonomisk katastrof för familjen. Under sådana omständigheter prioriteras heller inte tandvården. Det finns helt enkelt inte pengar till detta!

På centret E.Manoel Felipe Santiago i favelan Morro do Papagaio i Belo Horizonte finns ett dagcenter,  där man bland annat delar ut mat och mediciner till de mest behövande. Det finns också ett dagis och en tandläkarklinik, där ett antal tandläkare ger gratis behandlingar till barn under 15 år.  Under 2013 utförde man 3400 behandlingar av varjehanda art. Mest rör det sig om vanliga fyllningar, men man utförde också över 300 kirurgiska ingrepp.  Dessutom har man två gånger om året utbildningar för barn och deras vårdnadshavare om vikten av att sköta sina tänder genom att borsta dem och att äta rätt mat.

Sedan 2007 betalar New Hope för en assistent på tandläkarkliniken. Assistenten är spindeln i nätet för de frivilliga tandläkarna, och organiserar deras arbete. New Hope kommer att fortsätta med att betala assistentens lön under 2014. Vi är också glada att WI Resor fortsätter att stötta detta projekt genom New Hope.
DSC01268

DSC00396[1]