fbpx

Category Archive Alla projekt

ByElisabet Lanz

Ingen skola klarar sig utan duktiga lärare

New Hope verkar i områden med stor misär och fattigdom. Genom att ge barnen chansen till utbildning så tror vi att de har möjlighet att skapa sig en lite bättre framtid än de annars skulle fått.

Läraren in nyckelperson!  Alla minns sin första ”fröken”!  Läraren betyder otroligt mycket för ett barns motivation och lust att lära. Så duktiga lärare måste uppmuntras!  Därför betalar New Hope löner till flera lärare på flera skolor i Indien och Kenya. 

Theodoriskolan i nordöstra Indien är både internat och skola för dagelever. I Indien får privatskolorna ett visst stöd från staten för vissa lärarlöner, men stödet räcker inte fullt ut. Sedan flera år stöttar vi lönerna för ett par lärare. Jotsna Khatun är lärare i klass 9-10, dvs de sista två obligatoriska klasserna. Jotsna undervisar i naturvetenskapliga ämnen, och sedan är hon stödperson till flickorna som bor på internatet.

I både Indien och Kenya är skolgången obligatorisk i 9-10 år. Båda länderna har statliga skolor, men platserna räcker inte till, trots att skolklasserna ibland kan vara uppgår till 80-90 elever. Även i statliga skolor måste föräldrarna betala för uniform, skolböcker och extra läxläsning etc, så ingen undervisning är helt gratis.

De skolor New Hope sponsrar är privatskolor, som ligger på ställen där de statliga skolorna inte etablerat sig. New Hope försöker ställa krav på de skolor vi arbetar med, som att klasserna skall vara max 30 elever och att lärarna skall få lön hela året, och att man skall sträva efter hög kvalitet på undervisningen.  New Hope skolan i Mombasa har rektorn efter nästan 10 år blivit övertygad om att mindre klasser fungerar bäst!  Eleverna på New Hope skolan i Mombasa har de sista åren presterat topp resultat på de centrala proven.  Tom Nathan är den en av de mest drivande och omtyckta lärarna. Tom har varit i nästan 10 år på skolan, och han lägger all sin energi på att få barnen att lära sig matte.  Från femte klass har man ämneslärare, så under 4 år försöker han banka in hur viktigt matte kunskaper är hos barnen, och han lyckas!  New Hope skolan har hela tiden toppresultat i standardproven.  Nathan älskar sitt ämne passionerat!

Internatskolan Kiotani utanför Nairobi arbetar Bancy Gitari, som undervisar eller tar hand om de mindre barnen på 4-7 år.  Dessa barn kommer ofta från miserabla hemförhållanden i Nairobis slumområden, så för Bancy är det viktigt att skapa en lugn och trygg atmosfär, samtidigt som hon måste bygga upp barnens självkänsla. Omställningen att hamna i ett kollektiv med 200 barn kan vara jobbig för en liten 4-åring. Då behövs det en lärare, som kan erbjuda en skyddande och tröstande famn och det kan Bancy.

De här tre lärarna är bara exempel på vilka fantastiska lärarkrafter New Hope har på sina skolor. Det finns massor av lärare som behöver stöd, för att i sin tur kunna stötta barnen.  Här kan du sponsra en lärare i en vecka eller mer genom vår webb butik!  Hjälp oss att hjälpa!

ByElisabet Lanz

New Hopes fadderprogram på Kiotaniskolan

Sedan flera år tillbaka har några av New Hopes sponsorer valt att betala skolgången för ett barn på Kiotani skolan utanför Nairobi. Det är både företag, privatpersoner eller föreningar som väljer att öronmärka sitt stöd till oss på det här sättet.  Just nu råkar det bara vara flickor, som sponsras, men det finns pojkar som också behöver stöd. Här är några av dem:

Jane (13 år) har gått på Kiotani skolan sedan hon var 9 år. Hon är näst äldst av en syskonskara på 6, som alla bor i ett skjul i slumområdet Carton City.  Hennes föräldrar är analfabeter och försörjer sig på olika dagsverken. Familjen är lyckligt lottad, för de har några getter. Getterna får äta på sophögarna runt om slumområdet och barnen vaktar dem.   Lyckan är stor när man får en killing, för så kan man sälja av en get och på så vis få en liten inkomst.

Föräldrarna är skötsamma och strävsamma, Pappan är inte alkoholiserad och han misshandlar inte fru och barn – de är bara fattiga!  Jane, som äldsta flicka bar en tung börda I att hålla reda på syskon och passa getter, samtidigt som hon skulle klara av sitt skolarbete.   På skolan får hon koncentrera sig på studierna!  Drömmen är att bli läkare. Jane sponsras av Resebranschens Seniorer.

Mirriam (6 år) var bara 3 år när hon kom till skolan. Hon är näst yngst av 8 barn. Mamman har ingen utbildning och blev änka 2012 och hade då 5 barn, som alla var under 9 år. Hon försökte hitta olika småjobb för att försörja familjen och levde i rännstenen med sina barn. De senaste åren har hon fått ytterligare 3 barn med olika okända fäder.

De äldre barnen har vuxit upp. Ingen av dem har gått i skola. Några av dem har blivit omhändertagna av familjer, som ger dem mat och husrum mot att de utför vissa sysslor i hemmet. Några av pojkarna har gått med i några gatugäng och försörjer sig vid sidan av det legala samhället. För närvarande har mamman bara kontakt med de 4 minsta barnen. Mirriam sponsras av en privatperson.

Lucky (13 år) är familjens enda flicka och yngst av 7 barn. Mamman dog troligtvis i AIDS för ca 8 år sedan. Fadern Shadrak försörjer familjen genom att ta olika dagsverken, framför allt på byggplatser.  Någon egentlig bostad har inte familjen. Vanligtvis har barnen bott på faderns arbetsplats, så länge ett bygge har pågått.  Mellan de olika jobben har man bott I ett billigt skjul i slummen. Barnen fick i stort sett sköta sig själva, och pappan hade inga ekonomiska möjligheter att betala någon skolgång för sin stora barnaskara.

Organisationen som New Hope samarbetar med I Kenya heter Positive Life Kenya.  De “fångade upp” Ronaldo, en äldre bror till Lucky, innan han påbörjade en kriminell karriär. Ronaldo fick börja på Kiotani och har klarat skolan bra. Loven tillbringar Lucky hos sin pappa, om han kan erbjuda bostad.  Annars får hon stanna kvar på skolan tillsammans med ett 30-tal andra barn, som inte har någonstans att ta vägen. Lucky sponsras av Resebranschens Seniorer

Om du är intresserad av att få veta mera om vårt sponsorprogram så kontakta Elisabet Lanz

 

 

ByElisabet Lanz

Ny mark, nya trädplanteringar, förbättrade omgivningar på Kiotani skolan

Under 2020 lyckades New Hope trots nedstängning driva projektet att utöka markområdet kring Kiotani skolan. Tanken är att både lära barnen hur viktiga träd är för världens överlevnad, och samtidigt medverka till att skapa ett bättre mikroklimat.

Markköpet hade föregåtts av en utvärdering av nuvarande odlingar, och det var med glädje vi kunde konstatera att de grönsaker som odlades på de ursprungliga åkrarna verkligen bidrog ekonomiskt till driften av skolan. Man odlar en lokal kålvariant, sukuma, lök, tomater och bönor.

Kiotani ligger i ett savannområde, en grässlätt med enstaka träd. Vindarna kan vara mycket starka och ihållande och solen gassar oftast ned från en klar himmel. Mellan regnperioderna är det mycket torrt i omgivningarna. Skolan använder redan två odlingstunnlar, för att skydda för sol och starka vindar på de nuvarande åkrarna. Den här gången har man valt en annan strategi. Hundratals träd har planterats på den nya marken, för att skapa ett bättre mikroklimat  för växtligheten. Förhoppningen är också att jorden skall förbättras genom lövfällningen från träden.  Under regntiden tar man till vara allt vatten man kan samla ihop, och detta används för bevattning. Under torrperioderna är man lyckligt lottad genom att man har en egen brunn.

Man hann precis plantera träden i tid för  ”de korta regnen” i november. De elever som skall göra sin avslutningsexamen i mars 2021 hade redan börjat skolan efter corona nedstängningen, och de deltog med stor entusiasm i trädplanteringen.

Träd växer snabbt i det här klimatet om det sköts om och får vatten, så redan om ett år eller två kommer man kunna njuta av grönare omgivningar.  Under tiden  fortsätter man med grönsaksodlingarna mellan de nyplanterade träden.  Tack till AgRo Fund för sponsring av trädplanteringen.  Det här projektet skall bli spännande att följa!

ByElisabet Lanz

House of Angels husbygge går framåt på Kreta

Under 2020 har House of Angels bygge av nya faciliteter för att ta hand om övergivna barn avancerat.

Sakta tar ett modernt hem för mödrar och ett transit hem för föräldralösa barn i Heraklion på Kreta form. Som mycket annat har bygget gått i snigelfart på grund av pandemin som drabbat hela världen.  Dels har man haft ett mindre inflöde av donationer, och dels har byggverksamheten drabbats av restriktioner på grund av ”lock down”. Med den nya tidsplanen hoppas man kunna ha byggnaden klar i april/maj 2021.

Under tiden driver man verksamheten på kvinnohuset vidare. Där har New Hope har redan stöttat projektet genom donation till en lekplats. När den nya byggnaden står klar kommer vi att fortsätta att ge stöd. Vi har planerat att under första årets verksamhet betala lönerna för två heltidsanställda barnskötare.  Rekryteringsprocessen har redan påbörjats.

ByElisabet Lanz

Pandemin sätter sina spår

Detta gäller för hela Kenya, inte bara för slummen kring Nairobi eller Mombasa. Att prata om sex och samlevnad är i mångt och mycket tabu. De mindre flickorna har inte varit medvetna om vad som skett. En del flickor har blivit utsatta för övergrepp.

Tyvärr vet man av erfarenhet att dessa flickor sällan återupptar sin skolgång, när barnet är fött. Det betyder att de kommer att förbli utan utbildning under resten av livet.  Många kommer att hanka sig fram med udda jobb för att försörja sitt barn, och inte sällan slutar flickorna som prostituerade.

På Kiotani skolan är det en handfull flickor som blivit med barn. Den yngsta är 13 år.  New Hopes samarbetspartner på Kiotani, Positive Life Kenya,  driver även andra skolprojekt så totalt har de fått ca 15 stycken blivande mödrar att ta hand om. Man har hyrt ett speciellt hus några mil bort från området där flickorna bor.  Inkvarteringen är mycket enkel. Ingen har eget rum, och de flesta sover på madrasser på golvet. Maten lagar man gemensamt. Kuratorn på Kiotani Skolan,  Lilian Ayodi,  har ägnat mycket tid att bistå flickorna under pandemin. Hon har följt med dem på läkarbesök och skaffat de vitaminer och mediciner som flickorna bör ta. Hon har också försökt se till att de fått god och närande mat.

På mödrahemmet får flickorna också lära sig att sy och man har även haft en stickmaskin, så de har börjat sticka små tröjor. Det är ju kallt i Nairobi på kvällar och nätter. Men tanken är fortfarande att man skall uppmuntra flickorna att fortsätta sina studier efter det att barnet föds. I vissa fall kanske flickornas mödrar eller mormödrar kan ta hand om de små barnen, medan flickorna går i skola.  Annars kommer man att arbeta aktivt för att hitta fostermammor i slummen.  Det finns många fantastiska kvinnor som kan ta hand om de små barnen, om de får en viss ekonomisk ersättning!

Den första lilla bebisen föddes precis före Jul med kejsarsnitt.  Barn och mor befinner sig väl, och kommer att bo kvar på mödrahemmet tills vidare.

Lilian Ayodi kommer att vara tillbaka på Kiotani när skolan börjar i januari, men det är vår förhoppning att man skall kunna hitta någon annan ”extra mamma” till de här skolflickorna. De behöver massor av omsorg och massor av goda råd. Just nu finns det ekonomiska möjligheter att driva mödrahemmet till Augusti 2021.

Detta är bara en konsekvens av pandemin 2020.