Category Archive Alla projekt

ByHelena Hedlund

Vinnaren på Grand Travel Award galan 2020

13 februari 2020 fanns New Hope barnfond med på Grand Travel Award på Grand Hotel Stockholm. Vi arrangerade en tävling för att samla in pengar till våra projekt.

Tusen tack för alla som köpte lotter denna kväll! Vinstlotten blev röd lott Serie O Nr 41. Grattis till den fina vinsten bestående av två flygbiljetter med KLM till Amsterdam samt 3000kr hos WebBeds!
Kontakta Monika e-post: dreamtime@bredband.net så får du din vinst.

ByElisabet Lanz

Donation av musikinstrument till minne av Adhiambo Nyadwe

När Adhiambo Nyadwe gick bort var det naturligt att göra något för barnen på Kiotani till hennes minne. Adhiambo Nyadwe kom från Kenya. Även om vuxit upp med sin mamma i Sverige så var det i Kenya hennes hjärta fanns kvar.

Under många år arbetade Adhiambo inom fritidsverksamheten i Sundbybergs kommun. Hennes specialitet var att engagera barnen genom sång och musik. Det är många barn som genom Adhis försorg fått vara med i Luciatåg, och sjunga i körerna på skolavslutningarna. Rekordet lär vara 160 barn i samma kör!  Och det var inte bara Idas sommarvisa man fick lära sig. Hon lärde dem också afrikanska sånger som ”Malaika”  och  ”Jambo, Jambo Kenya”.

 

Våren 2019 dog Adhiambo i cancer på Stockholms Sjukhem. Många sörjde henne och till hennes minne samlades det in pengar till musikinstrument till Kiotani Skolan utanför Nairobi. I oktober överlämnades instrumenten, och det var ingen gräns på barnens glädje! Rytmen har man i blodet och trumma kan man göra på allt möjligt, exempelvis en tom plastflaska, men nu fick man riktiga trummor! Och tamburiner och trianglar och en massa andra instrument.  Det köptes också in en synth, som man på sikt skall lära sig spela på.

Instrumenten överlämnades mycket officiellt i närvaro av en av Adhis kusiner  och ceremonien avslutades med ett gigantiskt kak- och tårtkalas. Plus att man fick dricka hur mycket Fanta och Sprite man ville.  Alla barnen var hellyckliga!

ByElisabet Lanz

Klass 4 på Kiotani skolan utanför Nairobi får nya skolböcker genom New Hope

Kenya håller på att strukturera om hela sitt skolsystem.  2020 har alla barn från förskola till och med klass 4 börjat läsa efter den nya läroplanen.  Skillnader?  Man skall ägna mera tid åt estetiska ämnen, som konst och musik.

Lågstadiet blir totalt 8 klasser: 2 nivåer förskoleklasser och 6 klasser ”primary school”.  2022 skall reformen av lågstadiet vara genomförd till och med klass 6.

Efter Primary school skall man fortsätta 3 år på på junior high school och därefter 3 år på senior high school, men denna process påbörjar man först 2023. Därefter är man behörig att söka till Universitet och högskolor.

Vad betyder detta för de skolor som New Hope stöttar i Kenya? Alla läroböcker skall bytas ut!  Detta är en stor kostnad för alla landets skolor, eller rättare sagt för alla föräldrar som har barn i skolåldern.  För i Kenya tillhandahåller skolan normalt inte läroböcker och skolmaterial.  Det måste den enskilde eleven ordna på egen hand.

På Kiotani går barn, vars föräldrar (om de har någon förälder) absolut inte har råd att ge sina barn skolgång, så på Kiotani får alla barn tillgång till skolböcker genom skolan.  Vanligtvis lämnas böckerna från klass till klass, men nu är det alltså order på att samtliga böcker skall följa den nya läroplanen. Om man inte använder de rekommenderade böckerna riskerar man att förlora sin licens att driva skola.

Tack vare julgåvan från Blomgren Travel Group fick fjärdeklassarna på Kiotani sina nya böcker i januari 2020!  Man kan faktiskt säga att denna klass är priviligierad.  De kommer att få nya böcker även i klass 5 och 6, innan de lämnar dem vidare till klassen som följer efter dem. Så självklart var det glada miner när böckerna delades ut!

Tack Blomgren Travel Group och alla privata givare som bidragit till gåvan!

ByElisabet Lanz

Hur ser undervisningen ut på en särskola i Andrapradesh?

Barnen på Rajiv Gandhi Memorial school for the Physically Challenged har alla ett handikapp. Margareta Edeland, före detta språklärare i spanska och franska och hennes dotter Kristina Edeland, rektor i grundskola och grundsärskola i Härryda, har under en vecka besökt skolan i Andrapradesh och från dem har vi fått följande rapport:

Sedan ett år tillbaka betalar New Hope lönerna för en lärare i det lokala språket telugu och en lärare i hindi sedan ett år tillbaka.  Vi hälsade på i klassrummet där lärare Keku undervisade elever i tionde årskursen i telegu. Vi hälsade också på årskurs 10 under en hindilektion där läraren heter Malaki undervisade. Båda har gedigen utbildning i telegu respektive hindi.

I intervjun med eleverna är de mycket nöjda med undervisningen. Lektionen i telugu handlade om indisk konst. Lektionen i hindi om hur viktigt vatten är för vår överlevnad. Eleverna säger att de vill lära sig mer om indisk kultur, historia och författare. När vi frågade vad de önskar sig mest av allt är det ett bibliotek med böcker på telegu.

Malaki, läraren i hindi,  pratade hindi och förklarade på telegu. Eleverna har utvecklats både skriftligt och att läsa hindi säger hon. I intervjun med lärarna säger de att de tror att 9 av 10 av eleverna kommer att  klara inträdesprovet för att komma in på college.

Lärarna trivs bra med sina arbeten. Läraren i telegu, Keku,  har själv ett litet handikapp och han tror därför att han förstår eleverna väl. De ser båda att eleverna har utvecklats under det här året, både skriftligt och muntligt. I undervisningen planerar Keku att bjuda in författare från området för att prata om sina böcker och låta eleverna debattera det skrivna. Han planerar också debatter om olika områden, att låta eleverna skriva uppsatser, lära mer om poesi, konst, sociala och etiska frågor. Det finns inte lärarhandledning i språk, utan lärarna läser in sig i ämnet de ska undervisa om och skapar lektioner efter eget huvud.

Keku berättade att 800 000 människor har telegu som modersmål och att 8 dagstidningar ges ut på detta för oss okända språk. Han önskar sig också ett bibliotek med böcker och flera exemplar av tidningar.

Malaki menar att eleverna har lätt för att lära, och att de skulle kunna utvecklas mer i hindi om de får mer undervisning och hon skulle gärna undervisa mer. Hindi är ju det officiella och största språket i Indien, och alltså otroligt viktigt för de här barnen.

Vårt intryck är att båda lärarna är duktiga lärare, att de är välplanerade och engagerade i undervisningen och eleverna. Eleverna är väldigt positiva till skolan och till undervisningen.

Vi ser mycket god undervisning, intresserade elever och lärare, om än i svenska ögon mycket konservativ och nationalistisk undervisning, vilket är normalt i Indien. Båda lärarna önskar sig högre lön, vilket vi instämmer i då vi förstår att andra lärare har mycket högre lön.

Vi ämnar hjälpa till att skapa början på ett bibliotek under och efter vårt besök på Rajiv Gandhi hemmet.

Hälsningar,

Margareta Edeland, före detta språklärare i spanska och franska.

Kristina Edeland, rektor i grundskola och grundsärskola årskurs 4-9 (lärarutbildad i engelska och idrott).

ByElisabet Lanz

Hur har det gått för våra Starehe-elever?

Tänk vad ett litet bidrag varje månad kan för en flickas framtid!

För några månader sedan sammanstrålade jag med tre flickor, Sharon, Stella och Florence i Nairobi.  Jag hade bjudit in dem till middag tillsammans med de vänner jag reste tillsammans med.

Det var så där 4-5 år sedan jag sist såg flickorna och då var de blyga och försagda iklädda skoluniform.  Jag hade bett mina vänner att vara beredda på att ”hålla igång konversationen” och försöka vara lite omhändertagande.
Sharon
Så uppenbarar sig tjejerna – ärtigt klädda i nästan avant garde afrikansk stil – och det är de som tar över hela middagssällskapet!  De var öppna, framåt  och bjussade på sig själva, intresserade av vår resa och av världens problem. Vi pratade om all från kvinnofrågor till korruption, från mat till framtidsdrömmar. Det blev en helkväll!

Vilka var då dessa tre flickor? Under fyra år betalade Ticket deras skolavgifter genom New Hope. Utan detta ekonomiska stöd hade de aldrig fått fortsätta på gymnasiet och efter studenten till olika universitet.

Sharon har läst ekonomi på Kenyatta University och arbetar numera som assistent till en kvinna som driver en av de första
Stellabemanningsföretagen i Kenya.  Dessutom har Sharon börjat designa kläder i afrikansk stil, som hon säljer till vänner och bekanta.

Stella hade studerat på Nairobi University och är också ekonom. Hon hade precis fått ett jobb som revisor på KPMG, och såg fram emot att börja den internutbildning som de erbjudit henne.  Någonstans i framtiden hoppas hon att det jobbet skall ge henne möjligheter att få uppdrag även utanför Kenya.

Florence hade tagit sin bachelor på Media University of Nairobi bara några dagar innan vi träffades, och hon skulle nu börja jaga jobb.
Florence
Alla tre flickorna arbetar ideellt med olika välgörenheter och är med i alumniföreningen för sin gamla skola, Starehe, där man har ett speciellt mentorprogram för de flickor som nu går på skolan.  Underbart att se att tanken på att man skall ”betala tillbaka”  finns med i flickornas tankevärld, för utan det stöd de fick under sin gymnasietid hade de aldrig utvecklats till dessa frimodiga och stolta kvinnor.
Starehe-tjejerna 2019