New Hope barnfond

PEFAN

ByHelena Hedlund

PEFAN

Fish ville hjälpa fattiga och utslagna barn i sin hemstad Addis. Nu 17 år senare kan vi konstatera att hans barn center är en framgång.

47 barn har passerat centret.  Ett av barnen kunde inte anpassa sig till de regler som Fish satt upp och återvände till sitt liv i slummen. Ett av barnen har avlidit. Av de övriga 45 barnen har 5 redan tagit sin Universitetsexamen och har jobb.  23 stycken läser för närvarande vid olika universitet i Etiopien. Det kommer att finna både läkare och civilingenjörer bland dem om några år.

De övriga 17 barnen går allesammans i bra skolor i Addis. Fish står för skolavgiften och har skaffat fostermammor till barnen.  Dessa mammor får en nominell betalning för att ta hand om barnen, men de får samtidigt undervisning av Fish i hygien och barnuppfostran.

Några gånger i veckan kommer barnen till Centret för att få hjälp med läxor, bada och duscha och inte minst uppfostrande lektioner i allt från matlagning till vett och etikett! Pojkar och flickor behandlas absolut lika. Pojkarna får också lära sig tvätta och laga mat, vilket är mycket ovanligt i den här delen av världen. Problem löser man med Fish eller något av de äldre barnen.

Resultatet: fantastiska ungar med framtidstro, självförtroende och en respekt för andra! På centret har de hittat ”sin familj”. Alla har vidlyftiga framtidsplaner som inte sällan inkluderar att man skall ta en mastersutbildning på ett universitet i Europa eller USA. Så det är inget fel på ambitionsnivån.

Nu står Fish framför stora utmaningar, då hans insats blivit uppmärksammad av Addis stad, som ser en möjlighet att skicka ännu flera barn till Centret. Det finns tusentals barn som skulle behöva få en chans till skolgång och en framtid, men att vara ”pappa” till 45 barn är redan en stor uppgift. Och tar på krafterna. Dessutom är det ett relativt stort ekonomiskt åtagande att sörja för ytterligare 10-20 barn. Kostnaden för ett barn är ungefär 500 i månaden för mat, skola, transporter, kläder etc.  Men Fish ger inte upp.

Tala om Eldsjäl!

IMG_1919IMG_1837IMG_1825IMG_1810Dagmawi Alazar and MelatApollo skjortor

About the author

Helena Hedlund administrator