Rapport från det årliga besöket på Starehe Girls i Nairobi

Starehe har fortsatt sin utveckling mot att bli en av de bästa gymnasieskolorna i Kenya.

By.

min read

Starehe Student

Starehe Student

Starehe Girls’ Centre i Nairobi har under sin 12-åriga existens utvecklats till en av de bästa gymnasieskolorna i Kenya!

New Hope har stöttat skolan under 8 år. Under våra första besök fanns det inte någon matsal, inte nog med sovsalar och knappast nog med klassrum.  Genom att man haft en mycket driftig rektor och en styrelse med ett enormt kontaktnät har man tiggt ihop pengar för att bygga en förstklassig gymnasieskola. Bland sponsorerna finns politiker och framstående affärsmän, banker och kenyanska storföretag, men också utländska organisationer liknande New Hope.

Hittills har skolan endast varit öppen för flickor från utsatta hemmiljöer, som utan ett stipendium till skolan inte hade haft möjligheter att fortsätta sin skolgång. Glädjande nog har en av flickorna från en av våra projektskolor, New Hope skolan i Mombasa, just börjat på Starehe, vilket också visar att vår satsning på New Hope Skolan lyckats.

Staten har nu ålagt skolan att utöka antalet elever i varje årskurs till 160 (4 parallell klasser). Eftersom Starehe inte kan finansiera skolgången för dessa extra flickor genom sponsring, har man för första gången gått med på att ta in 40 betalande elever per år.  Flickorna är fortfarande högpresterande, men föräldrarna eller vårdnadshavarna måste betala skolavgifter för dessa flickor.

Till de 120 gratisplatserna är det mellan 5.000 – 10.000 sökande varje år.  Betygen är viktiga, men som den nya rektorn Sr. Jane Soita påpekade, så är det också viktigt för skolan att prioritera flickor från sådana miljöer, där inget satsas på flickors utbildning. Det är framför allt norra och östra Kenya och kustområdet, där kvinnornas ställning behöver stärkas mera än på andra ställen i landet.

Nu är skolans uppbyggnadsfas över. Den nya rektorn är förvaltaren, som skall föra skolan framåt.  Sr. Soita var tidigare lärare på skolan och är faktiskt också nunna. Och hon brinner för sina flickor och gläder sig över de akademiska framgångar som skolan skördar! Det är ytterst sällsynt att en Starehe flicka inte kommer in på en universitetsutbildning! Och nu börjar det också finnas Starehe flickor som gjort klart sina utbildningar och som redan skapat sig en position i samhället. Sr. Soita har för avsikt att skapa en alumni förening på skolan, och uppmana alla flickor som fått sin gymnasieutbildning på Starehe att ”betala tillbaka” genom att själva sponsra en ny elev och ställa upp som coacher för flickorna på Starehe när de behöver hjälp.

Tanken att ”betala tillbaka” genomsyrar mycket av livet på Starehe. Flera av ”våra”  flickor berättade att de arbetat som volontärer på barnhem och sjukhus under sin julledighet.  Detta är något som skolan uppmuntrar, och glädjande nog är det något man verkar fortsätta med även efter man lämnat Starehe.

Hur går det då får våra flickor?  Tillsammans med TicketBiz, Ticket Privatresor, Tranås Resebyrå, Unlimited Travelgroup och WI Resor sponsrar New Hope 23 flickor på skolan.  Förväntningarna från skolans sida är stor på att de skall lyckas bra och flickorna kämpar. Alla är otroligt fokuserade på att skaffa sig en utbildning och på så vis skapa en framtid.  Väckning vid 4-5-tiden för att läsa läxor i några timmar, frukost och morgonsamling och sedan är det lektioner hela dagen fram till kl. 15.00.  Då förväntas flickorna ta del i olika fritidsaktiviteter som sportklubbar, diskussionsklubbar, scouting eller musiklektioner. Kvällsmåltid och mera läxläsning innan ljuset släcks vid 21-tiden. På lördagarna har man lite mera fritid. Men samtidigt skall man hinna med att tvätta kläder och lakan och läsa lite böcker.  På söndagar får man gå i kyrkan.  Aldrig bio, dans eller ”fika på stan”.  Vi hade med några spel som Alphapet och Othello – de spelen skulle man ägna sig åt på lördagarna!  Ett annorlunda gymnasistliv jämfört med hur det är här hemma!

Jag är övertygad om att Starehe tjejerna kommer att lyckas och de kommer att bli fantastiska förebilder för många andra kenyanska flickor under kommande år! 2017 kommer 11 av flickorna skriva sin slutexamen. Vi ser fram emot att följa dem vidare mot universitet!
Starehe NairobiStarehe tjejerOthello AlpahapetKlassrum Starehe NairobiSkolsalar Starehe NairobiBibliotek Starehe NairobiStarehe Nairobi KenyaStarehe Girls