Bengt Bengsson, en gigant i resebranschen har gått ur tiden

Bengt Bengtsson, grundaren till Fritidsresor har gått ur tiden. Under Bengts ledning utvecklades reseföretaget Fritidsresor till en av de mest framgångsrika researrangörerna i Europa. Bengt var en innovatör och visionär som lyfte resebranschen. Bengt levde för resandet och det var med passion han styrde företaget framåt. Han var en skicklig, omtänksam och varm företagsledare och…

By.

min read

New Hope

Bengt Bengtsson, grundaren till Fritidsresor har gått ur tiden. Under Bengts ledning utvecklades reseföretaget Fritidsresor till en av de mest framgångsrika researrangörerna i Europa. Bengt var en innovatör och visionär som lyfte resebranschen. Bengt levde för resandet och det var med passion han styrde företaget framåt. Han var en skicklig, omtänksam och varm företagsledare och människa.

Bengt var också en filantrop. När han drog sig tillbaka från sitt yrkesverksamma liv, ville man avtacka honom med en stor fest. ”Tycker ni att det är så himla kul att bli av med mig, så att ni skall ha fest”, sa Bengt och föreslog istället att man avsatte pengar till en fond för något gott ändamål. Det kom in mycket pengar till Fritidsresor från vänner och företag i reseindustrin. Efter något år ville Bengt att pengarna skulle förvaltas och användas av New Hope, Reseindustrins Barnfond, vilket skedde.

Under åren har dessa pengar stöttat många projekt runt om i världen. Några unga svenska handikappade idrottsmän har fått specialbyggda rullstolar i Sverige, Det var avgörande för att de kunde nå fina resultat i de tävlingar de deltog i. En skola i Natal kunde genom ekonomiskt stöd servera skolluncher. På Zanzibar har New Hope genom Bengts generositet, kunnat bygga en klinik för barn och gravida kvinnor. Kliniken i Bwejuu har gjort att primärsjukvården kommit närmare människorna i byn och hjälper gravida kvinnor att få föda under säkra förhållanden. Den 17 maj är det två år sedan den invigdes.

Bengt har alltid varit mycket intresserad av och tagit aktiv del i det arbete New Hope utför. De pengar som återstår av Bengts donation tillsammans med de pengar som nu kommer in till hans minne kommer att användas för att bygga ett elevhem eller skola någonstans i världen. Vi tror att Bengt hade gett sitt bifall till detta, då det kommer att ge en stor mängd barn chansen till en framtid!

Våra tankar går i denna stund till Bengts hustru Ulla. En fantastisk människa och mentor har gått ur tiden efter ett långt och händelserikt liv.

Behandlingsrum för barn

Zanzibar 16xx

SONY DSC