New Hope barnfond

Barnen på Theodoriskolan i Jharkhand hade bara fått poliovaccination

ByHelena Hedlund

Barnen på Theodoriskolan i Jharkhand hade bara fått poliovaccination

Vi tar våra barns vaccinationer för givet! Genom hela livet kollar vi våra vaccinationer! På BB, BVC, skola och vaccinationscentraler ser vi till att vi har alla vaccinationer som kan skydda oss för farliga sjukdomar. Inför varje influensa epidemi ser vi till att de mest utsatta blir skyddade. Vi är lyckligt lottade

På Theodoriskolan i Jharkhand hade nästan ingen någon annan vaccination än polio. Sedan flera år har man följt upp varje barns hälsoprofil. Skolsköterskan har till och med gjort hembesök ute i byarna, som barnen kommer ifrån. Man har då konstaterat att eleverna haft ett dåligt skydd för de vanligaste sjukdomarna. Även om man från statligt håll rapporterat att vaccinationerna genomförts, så har det inte skett! Korruptionen är utbredd även hos hälsomyndigheterna! Den enda vaccinationskampanj som verkar ha fungerat är en polio kampanj genomförd av WHO! Under 2014 har New Hope också stöttat ett vaccinationsprogram för samtliga elever på skolan. Nu har alla barn på skolan fått ett grundskydd som inkluderar hepatit tyfoid, mässling, påssjuka, röda hund och stelkramp. Meningen är att fortsätta med detta program, så alla barn som kommer in på Theodori skolan i framtiden skall ha samtliga vaccinationer. Ute i byarna arbetar man samtidigt vidare med att sprida kunskap om vilka vaccinationer som man bör ha, för att inte utsätta sig för onödiga risker. Med ökad kunskap får man en större förståelse hur vaccinationer fungerar och samtidigt kan man ställa krav på myndigheterna, så de verkligen utför sina åtaganden.

About the author

Helena Hedlund administrator