Årsmöte hos vänföreningen för Rajiv Gandhi Memorial School

New Hope har varit på årsmöte hos vänföreningen för handikappbarnhemindien.se som stöttar barnhemmet Challagundla. Det är fantastiskt att se vilka framsteg Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged har gjort sedan Samuel Tideman började intressera sig för skolan och barnhemmet 2011.

By.

min read

Barnen får buffelmjölk

IndienBuffelmjolk

Årsmöte hos vänföreningen för Handikappbarnhemindien.se som stöttar barnhemmet Challagundla.

I dag var vi på årsmötet för vänföreningen för Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged.  Mötet ägde rum i Nykvarn hemma hos eldsjälen Samuel Tideman.

Alice Arunmai från skolan och barnhemmet i Indien var uppkopplat på Skype och framförde sitt tack till alla som stöttat verksamheten. New Hope fick många ”thank you”.
Buffel på barnhemmet
Under 2018 har man byggt på det nya elevhemmet för flickor, som kostat ca sek 800.000. Pengarna kommer från Volkswagen International som via organisationen ”Friends of the Earth” donerat EUR 100.000 till Rajiv Gandhi Memorial School. Men initiativet kommer från vänföreningen i Nykvarn.  Överskjutande pengar efter bygget av sovsalar skall användas under 2019 och 2020 till arbete som bland annat stärker barnens självkänsla, arbete kring barns rättigheter och miljötänk.

Sovsalarna såg väldigt fina ut på bild och framför allt har man nu duschar och toalettutrymmen där man kan köra in med rullstolar.

New Hopes buffelstall såg också fint ut. Man har 5 bufflar, varav 3 är sponsrade av New Hope.  Det har redan fötts några kalvar. De pengar New Hope donerade under 2017 till kycklingmåltider har man haft kvar av och använt även under 2018.  Dessutom sponsrade New Hope under 2018 lönerna för två läraren (hindi och telugu) och en julgåva av skor.  Allt i allt uppgick vår sponsring till Sek 121 .532 under 2018.

Den lokala stödföreningen i Nykvarn har 110 medlemmar, som alla betalar en slant till driften av barnhemmet varje månad. Just nu är det 95 barn på barnhemmet, vilket är en ökning med ca 25 barn under året. Några större barn har lämnat och det var glädjande att höra att en del av dem faktiskt fått arbeten och kan försörja sig trots sina handikapp.

Inför 2019 kommer New Hope att sponsra renoveringen av skolans vattenreservoir. (sponsrat av Rolfs Flyg och buss tillsammans med BCD Travel).   Det kommer också att anläggas en köksträdgård (sponsrad av Rolfs Flyg och Buss). Det är ett omfattande projekt! Först måste man luckra upp i den stenrika marken, vilket tydligen är mycket besvärligt.  Därefter måste man få dit mullrik jord och lägga ner konstbevattning. Därefter kan man plantera.  Gödsel får man från vattenbufflarna. Tidsplanen är att man skall vara klar till monsunen kommer i oktober så där.  Vi kommer också att bygga en lekplats på skolan med insamlade medel från Grand Travel Award, webb shoppen och SAS U-assist.

Just nu är det 10 klasser i skolan, men för att kunna få examensrättigheter från staten behövs det 12 klasser, dvs alla nivåer. Sömnadsklasserna fortgår, dvs det är inte ”syslöjd” utan en slags enkel utbildning till skräddare som man försöker driva. Detta kan vara ett sätt för de äldre ungdomarna att försörja sig i framtiden.
Barnen dricker buffelmjölk
Det är fantastiskt att se vilka framsteg Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged  har gjort sedan Samuel Tideman började intressera sig för skolan och barnhemmet 2011. Och det är kul att veta att New Hope varit med under en stor del av denna framgångsresa. Tack alla sponsorer för att ni gjort detta möjligt!

Läs mer om projektet här:   Rajiv Gandhi Memorial

Alice och barnen är jätteglada och verkligen njuter av egen buffelmjölk från barnhemmet!