Monthly Archive mars 2020

ByElisabet Lanz

Coronaviruset sprider sig över världen

Farsoten får ena landet efter det andra att stänga sina gränser. Vi är lyckligt lottade i vår del av världen. Vi har möjligheter att skaffa fram mat. Vi har tillgång till vatten, så vi kan tvätta oss ofta. Vi kan stänga dörren om oss i våra hem.  De flesta av oss kommer att få vård och medicin om vi blir allvarligt sjuka.

Från våra projekt i Kenya får vi rop på hjälp!  Myndigheterna har stängt ned alla skolor! För New Hope skolan i Mombasa betyder detta att man blir tvungen att avskeda lärarna. Eleverna betalar sina skolavgifter veckovis. Många föräldrar lever ”ur hand i mun” och har inte möjlighet att spara ihop till en skolavgift som betalas vid terminens början.  När barnen nu beordras att inte gå i skolan kommer det heller inte in några pengar till lärarlöner. Under flera år har rektorn byggt upp en entusiastisk och kunnig lärarkår, som han inte längre har råd att hålla kvar. Mycket beklagligt.

Kiotaniskolan utanför Nairobi är en internatskola. Alla barnen kommer från materiellt mycket dåliga hemförhållanden i Nairobis slum. De kyffen som familjerna bebor har inget vatten eller avlopp. Om man har råd köper man vattnet hinkvis från den kommunala vattenkranen. Har man inte råd att betala så hämtar man vatten i en bäck i närheten.

Hur skall man då kunna uppmana barnen att de skall tvätta händerna flera gånger om dagen med tvål?  Tvål kostar ju också pengar!

Självklart hade vi helst sett att barnen fått stanna kvar på skolan, där man redan börjat med handtvättning före varje lektion. Men instruktionerna är entydiga. Bryter man mot dem kan man riskera att få stänga hela skolan!

Så vi i västvärlden kanske inte skall beklaga oss allt för mycket över karantänbestämmelserna…

ByElisabet Lanz

Snart har Kiotani skolan ett andra elevhem

Då kan man ta emot ännu fler barn från Nairobis slum. Det första elevhemmet, Bengt’s House, byggdes 2016 och det var massor med glada barn från Mlolongo slummen som fick sitt hem på Kiotani skolan. Sedan dess har skolan byggts ut med matsal och klassrum och snart finns det ett andra elevhem!

Målet är att skolan skall ha 4 elevhem med plats för ca 80 barn på varje hem, så man kan säga att vi kommit halvvägs.  Hemmet består av två stora sovsalar där barnen sover i våningssängar. De få privata saker man har får man ha i ett skåp.   För många av barnen som kommer hit är det första gången de får en egen säng med egna lakan och egen filt. Hemma i kyffet i slummen sover man där det blir plats!

I sovsalen sover man. Läxläsningen gör man i något av klassrummen eller i matsalen/aulan. Om man skall spela spel eller dansa eller leka inomhuslekar, så använder man också matsalen. De äldre barnen hjälps åt att städa elevhemmet, men även de mindre barnen får lära sig att bädda sängen varje dag och hålla ordning.

På Kiotani skolan finns det 15 vuxna, som tar hand om de 160 barn som finns på skolan i dagsläget. De flesta är lärare (12 stycken), men även lärarna arbetar aktivt med barnen utanför skoltid, övervakar läxläsning och måltider och arrangerar lekar. Sedan finns det en kock, en husfru och en kurator som försöker skapa en välkomnande atmosfär på skolan. Meningen är att barnen skall uppleva Kiotani som sitt hem under terminerna.

När det andra elevhemmet blir klart kommer man ha plats för ytterligare 80 barn, men det är beslutat att man skall utvidga verksamheten stegvis för att de barn som finns på skolan i nuläget fortsatt skall känna sig trygga. Dessutom måste man hitta sponsorer till alla nya barn, så driften på skolan är säkrad.