Sajuka Skolan i Barra Gambia

Stöd projektet i Gambia genom ett köp i webshopen – klicka här!

I början av 2000-talet föddes idén att bygga en skola i Barra. Lokalt ansvarig var och är fortfarande Momodou Lamin Fye som förutom att ställa mark till förfogande även sponsrar skolan löpande. Momodou arbetar i dag inom Röda Korsets verksamhet i Västra Afrika.

Med hjälp av Sponsring från bland annat skolor i Sverige, Lions Club samt framför allt New Hope Reseindustrins Barnfond kunde så skolan invigas 2009. Verksamheten hade då redan pågått några år, allt medan klassrum efter klassrum byggdes. New Hope finansierade också installationen av skoltoaletter, vilket då ansågs ”höjden av lyx”.

I  förskola och mellanstadieskola upp till sjätte klass undervisas idag ca 300 elever. Utbildningsresultatet är på en mycket hög nivå, vilket märks när eleverna går vidare i sjunde klass. Skolan får idag inget statligt stöd utan finansieras med skolavgifter, som föräldrarna betalar, och bidrag från olika frivillig organisationer och privatpersoner i Sverige och USA. Sedan säljs produkter från skolans ”skills centre” eller yrkesskola. Meningen är att eleverna efter avslutad skolgång också skall lära sig ett hantverk eller ett yrke, och produkter från denna verksamhet är till försäljning. Mest handlar det om enklare klädesplagg som är sydda på centret. Man har också startat ett bageri, där inkomsterna från brödet som säljs går till skolverksamheten.

Efter 8-10 års användning behövdes skolan renoveras. Det tropiska klimatet med regnperioder och översvämningar har gått hårt åt skolbyggnaderna.  Golvet i fem klassrum måste beläggas med ett hållbart material, klinkers. Idag är materialet i dessa rum snarare jord som löses upp under regnperioden. Vidare måste det elektriska systemet graderas upp då kortslutningar är vanliga. För det tredje ska pelarna för övervåningen besiktas och putsas om. Enligt senaste information är pelarna gjutna i betong med ilagd armering samt därefter putsade med för lite cement i putsen.

New Hope vill naturligtvis att Sajuka Skolan, som är ett av våra största projekt genom tiderna, skall fortleva. Därför har vi beslutat att bistå med medel för denna renovering

Genomförandet av upprustningen kan påbörjas i slutet av året 2016 då regnen då de långa regnen slutat. Lokal arbetskraft skall användas. Två kontrollanter, en för den ekonomiska delen och en för den tekniska delen kommer vara på plats och rapportera regelbundet till Sajukaskolans Stödförening i Sverige. Vi säkrar på detta sätt upp att pengarna enbart går till fastighetens behov. Kontrollanterna skall också se till att varje inköp förhandlas ned till marknadsmässigt rätt nivå. Vad gäller den tekniska delen ska kontrollen säkra att renoveringen sker på ett för Gambia professionellt sätt.

Det gläder oss att Sajukaskolan kommer att återfå sin forna glans, som representanter från New Hope fick uppleva vid invigningen 2009.

Se filmen från Sajuka!

Klassrummet i Sajuka skolanBakning i Sajuka skolanElever på väg till Sajuka skolanSajuka skolan i GambiaSkolgården på Sajuka skolanRast på Sajuka skolanDans på Sajuka skolanKlassrum i Sajuka skolanSajuka skolan